Pučka pravobraniteljica, temeljem članka 31. Zakona o pučkom pravobranitelju (NN 76/12) i članaka 41. – 46. Poslovnika pučkog pravobranitelja (NN 99/2013, NN 100/2020) objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata

za člana Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice iz reda predstavnika organizacija civilnog društva

Pozivaju se organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj da predlože kandidata za člana Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice.

Savjet za ljudska prava pučke pravobraniteljice savjetodavno je tijelo koje razmatra i predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda, osigurava kontinuiranu suradnju u području ljudskih prava i sloboda između pučke pravobraniteljice, civilnog društva, akademske zajednice i medija te razmatra druga pitanja od značaja za rad pučke pravobraniteljice u području promicanja ljudskih prava i sloboda.

Članove Savjeta imenuje pučka pravobraniteljica na vrijeme od četiri godine iz redova predstavnika civilnog društva, nacionalnih manjina, akademske zajednice i medija. Članovi za svoj rad u Savjetu ne primaju naknadu.

Temeljem javno objavljenog poziva, pučka pravobraniteljica imenovat će jednog predstavnika za člana Savjeta na vrijeme od četiri godine iz redova civilnog društva.

Kandidat mora imati iskustvo u djelovanju na zaštiti i promicanju ljudskih prava i poznavati sustav zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Protiv kandidata se ne smije voditi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti.

Svi prijedlozi moraju sadržavati:

  • životopis predložene osobe,
  • pismo obrazloženja prijave,
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti.

Ovaj poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama pučke pravobraniteljice, a prijave će se zaprimati do 5. lipnja 2024. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odluka o odabranom članu Savjeta bit će dostavljena svim prijaviteljima najkasnije 30 dana od završetka roka zaprimanja prijava.

Za sve dodatne informacije o ovom Javnom pozivu, kao i za sva pitanja vezana uz prijavu, možete se obratiti Uredu pučke pravobraniteljice, kontakt osobe: Sanja Salkić i Teodora Matej, e-mail: sanja.salkic@ombudsman.hr i teodora.matej@ombudsman.hr.

Prijedlozi se, s naznakom „Prijedlog kandidata za člana/icu Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice“, šalju na adresu:

Ured pučke pravobraniteljice

Savska cesta 41/3

10000 Zagreb

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice možete preuzeti ovdje.