Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter objavila je Javni poziv za izbor zamjenika pučke pravobraniteljice.

Pravobraniteljica ima najmanje troje zamjenika, a na njezin prijedlog bira ih Hrvatski sabor, i to na vrijeme od osam godina uz mogućnost ponovnog izbora. Prijave se upućuju na adresu pučkog pravobranitelja u roku od 15 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama.

Uvjeti za ispunjavanje kriterija za zamjenika/cu pučke pravobraniteljice propisani su Zakonom o pučkom pravobranitelju (Narodne novine broj 76/12.), a navedeni su u tekstu javnoga poziva.

Odabrane kandidate pučka pravobraniteljica predložit će Hrvatskom saboru u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu.