Na temelju članka 41. i 45. Zakona o državnim službenicima, članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, pučka pravobraniteljica raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto Savjetnik/savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove i strateško parničenje u službi za suzbijanje diskriminacije.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i internetskoj stranici pučkog pravobranitelja, www.ombudsman.hr najmanje pet dana prije testiranja.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

Pučki pravobranitelj, 10 000 Zagreb,Trg hrvatskih velikana 6, s naznakom: »Za javni natječaj«.

Cjeloviti tekst natječaja možete peuzeti u prilogu ili na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Javni natječaj