Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 79/18), a na temelju Plana prijma u državnu službu za 2018. godinu (Narodne novine broj 64/18), Ured pučke pravobraniteljice raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta u sljedećim službama: Služba za diskriminaciju (1 izvršitelj), Služba za komunikaciju, suradnju i promicanje ljudskih prava (1 izvršitelj), Služba za opće poslove -Pododsjek za računovodstvo i financije (1 izvršitelj) i  Služba za opće poslove – Pododsjek za uredsko poslovanje i organizaciju rada (1 izvršitelj).

Više i detaljnije o samom javnom natječaju, uvjetima i ostalome, možete pročitati ovdje.

Dopunu javnog natječaja pročitajte ovdje.

Više o opisu poslova, podacima o plaći radnog mjesta, te izvorima za pripremu kandidata za testiranje, možete pročitati u priopćenju u prilogu.

PRIOPĆENJE O NATJEČAJU