Na temelju članka 41. i 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/5, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11, 53/12), pučka pravobraniteljica raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u uredu pučkog pravobranitelja u službi za zaštitu ljudskih prava.

Rok za podnešenje prijava je osam dana od objave javog natječaja u  Narodnim novinama.

Cijeli tekst javnog natječaja pročitajte u privtiku.