Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05,107107, 27108,34111, 49lll, 150117, 34112, 49112,37173, 3gll3,ll15, 13g/1 5 i 61117), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74110, 142111 i 53112) te Plana prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2017. godinu (Narodne novine broj 64117 ), pučka pravobraniteljica raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme.

Cijeli tekst natječaja možete pročitati u privitku.

JAVNI NATJEČAJ