Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,1/15, 138/15-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Plana prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2020. godinu („Narodne novine“ broj 24/20), članka 49.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu („Narodne novine“ broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20) i na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva financija, pučka pravobraniteljica raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u službu za suzbijanje diskriminacije, na radno mjesto: savjetnik/ca pučke pravobraniteljice za pravne poslove i strateško parničenje u područnom uredu u Osijeku.

Javni natječaj u cijelosti pročitajte ovdje.

Priopćenje o opisu poslova, podacima o plaći radnog mjesta, izvorima za pripremu kandidata za testiranje za radno mjesto savjetnik pučke pravobraniteljice za pravne poslove i strateško parničenje, pročitajte ovdje.