Nacionalne institucije za ljudska prava sa statusom A (NHRI) dobile su svojevrsno priznanje UN-a za učinkovit doprinos u prevođenju međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava u svakodnevni život građana, kao i za pružanje podrške civilnom društvu. Naime, Opća skupština UN-a usvojila je Rezoluciju o sudjelovanju NHRI-ja u radu tijela UN-a, koja ima veliko značenje za formalnu integraciju NHRI-ja u međunarodni sustav zaštite i promicanja ljudskih prava.

Po prvi puta Rezolucija Opće skupštine eksplicitno poziva UN-ova tijela da „dalje osnaže sudjelovanje NHRI-ja i na najučinkovitiji način omoguće njihov doprinos“ u preuzimanju obveza koje proizlaze iz prihvaćenih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Njome je ispunjen pravni okvir koji je nedostajao za sudjelovanje NHRI-ja u radu drugih tijela UN-a, pored Vijeća za ljudska prava sa sjedištem u Ženevi, prije svega u Komisiji o statusnim pitanjima žena (CSW), Agendi 2030 i monitoringu provođenja ciljeva održivoga razvoja (High-Level Political Forum).

Rezolucija poziva institucije na još aktivniju suradnju s tijelima UN-a, koje, s druge strane, obvezuje na pružanje pomoći u izgradnji kapaciteta NHRI-ja. Posebno je naglašena zaštita osoblja, partnera i suradnika institucija u obavljanju poslova iz nadležnosti, od moguće represije državnog aparata, uključujući političke pritiske, fizičke nasrtaje, zastrašivanja i neopravdana budžetska ograničenja.

Rezolucija je dobila široku podršku 90 zemalja članica UN-a, među kojima i Hrvatske, a donesena je konsenzusom svih sudionika.

Cijelu rezoluciju možete pronaći ovdje.