Upute koje je, na preporuku pučke pravobraniteljice Lore Vidović, pripremilo Ministarstvo pravosuđa te dostavilo kaznenim tijelima, trebale bi doprinijeti većoj sigurnosti ranjive skupine osoba lišenih slobode i poštivanju njihovih temeljnih prava tijekom boravka u zatvoru ili kaznionici. Riječ je o preporuci koja je upućena nakon slučaja zlostavljanja zatvorenika s intelektualnim poteškoćama, o kojem su izvijestili mediji.

Naime, kod međuzatvoreničkog nasilja službenici u pravilu, nakon prijave incidenta, poduzimaju sve potrebne mjere i radnje kako bi utvrdili okolnosti, zaštitili zatvorenika te sankcionirali počinitelje, što je uključivalo i obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva. I iako nije bilo propusta u postupanju nakon prijave, nužno je raditi na prevenciji.

Naime, država je dužna poduzeti odgovarajuće preventivne mjere za zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta te dobrobit osoba lišenih slobode, dok propuštanje da to učini, prema praksi Europskog suda za ljudska prava, nerijetko predstavlja povredu prava iz čl. 2. i 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koji govore o pravu na život te o zabrani mučenja.

Preventivnim mjerama potrebno je pristupiti sustavno, planirano i detaljno, imajući na umu kako zbog srama, straha od osvete ili nekih drugih razloga, žrtve nasilje ne prijavljuju pravodobno ili uopće, što produžuje njihovu izloženost zlostavljanju i povećava rizik od teških fizičkih i psihičkih patnji.

Jedan od preduvjeta za uspješnu prevenciju nasilja jest prepoznavanje osoba koja je zbog određenih poteškoća ranjiva, već prilikom prijama, neovisno o tome radi li se o zatvoreniku, istražnom zatvoreniku ili nekoj drugoj kategoriji. Također je važno razmotriti sve čimbenike koji mogu uvećati, odnosno umanjiti, rizik od manipuliranja i zlostavljanja, poput izbora kaznenog tijela, radnog angažmana, primjene posebne mjere pojačanog nadzora i drugih.

Zato je potrebno da se, na sličan način kao što je to učinjeno u cilju prevencije samoubojstva u zatvorskom ustavu, donesu upute za postupanje prema osobama sa psihičkim ili intelektualnim teškoćama, kako bi im se osigurala sigurnost i poštivanje temeljnih ljudskih prava tijekom boravka u zatvorskom sustavu.

Ministarstvo pravosuđa provelo je preporuku pravobraniteljice, odnosno kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima te Centru za dijagnostiku u Zagrebu dostavilo detaljnije upute o postupanju sa zatvorenicima iz ove ranjive skupine, s ciljem prevencije manipulacije njima, kao i međuzatvoreničkog nasilja i zlostavljanja.