U posljednje dvije pandemijske godine mnogi građani, posebice oni najranjiviji, suočili su se s dosad nezabilježenim izazovima. Stoga je i fokus ombudsmanskih institucija u mnogim zemljama trenutno na osiguranju neometanoga pristupa javnim uslugama i zaštiti ranjivih pojedinaca i skupina.

20. siječnja 2022. godine u posjet su nam došli glavni tajnik Međunarodnoga ombudsmanskoga instituta (International Ombudsman Institute – IOI) Werner Amon, ujedno ombudsman Republike Austrije, te izvršni direktor IOI-ja Meinhard Friedl. Inače, ova organizacija osnovana je još 1978. i jedina je koja na globalnoj razini okuplja preko 200 neovisnih ombudsmanskih institucija iz više od 100 zemalja širom svijeta, djelujući na svim kontinentima i potičući regionalnu i međunarodnu suradnju, kao i razmjenu informacija među članicama.

S pučkom pravobraniteljicom Tenom Šimonović Einwalter i njenom zamjenicom Tatjanom Vlašić između ostalog su razgovarali i o funkcioniranju institucija ombudsmana koji su ujedno i višemandatne institucije za ljudska prava te o osobitim izazovima s kojima se ovakve institucije, koje su u stvarnosti više institucija u jednoj, susreću u svome radu, kao i o temi utjecaja aktualne pandemije na prava građana i rad ombudsmana diljem svijeta.

Institucije koje imaju nekoliko mandata susreću se i sa specifičnim izazovima, kao što su manjak sredstava i osoblja koji bi pratili širenje mandata pa tim više redovna bilateralna suradnja i međusobna razmjena iskustava, znanja i dobrih praksi predstavljaju priliku za učenje i njihovo jačanje. Primjerice, dok austrijski ombudsman djeluje kroz tri mandata – ombudsmanski, tj. pružanje zaštite građanima čija su prava ugrožena (ne)postupanjem tijela javne uprave, zatim mandat nacionalne institucije za zaštitu i promicanje ljudskih prava te mandat nacionalnoga preventivnoga mehanizma za prevenciju mučenja i nečovječnoga ili ponižavajućega postupanja ili kažnjavanja (NPM), institucija pučke pravobraniteljice ima ih ukupno pet – uz tri spomenuta, djeluje i kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije te tijelo nadležno za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

Više o našim mandatima možete saznati ovdje.