Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch u godišnjem izvješću o stanju ljudskih prava u svijetu navodi da je Hrvatska, koja je 1. srpnja 2013. postala 28. članica Europske unije, i dalje suočena s izazovima u području zaštite ljudskih prava. Ovo je prvo izvješće u kojem je Hrvatska stavljena u kontekst zemalja Europske unije i zemalja članica kod kojih postoji zabrinutost za stanje ljudskih prava.

Ipak, naglašavaju pozitivne pomake s obzirom na nastavak kaznenog progona ratnih zločina te presudu Općinskog suda zbog zločina u Varivodama i obvezu Republike Hrvatske da nadoknadi štetu djeci ubijenih srpskih civila za vrijeme ratne operacije Oluja 1995. godine. Izvješće se bavi pitanjima povratka Srba, njihove reintegracije te uvođenjem dvojezičnosti na području Vukovara, statusom azilanata i prenapučenošću prihvatnih centara, položajem Roma i problemom pristupa uslugama (pravo na zdravstveno osiguranje, socijalnu pomoć i pravo na školovanje).

Human Rights Watch izvješće za 2012. godinu (izdano 2013.) http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/croatia i link na izvješće za 2013. godinu (izdano u 2014.) http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/european-union.