Danas se u Hrvatskome saboru raspravlja o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2013. godinu. Ovogodišnje izvješće po prvi puta objedinjuje sve naše nadležnosti: zaštitu i  promociju ljudskih prava, suzbijanje diskriminacije i djelovanje Nacionalnog preventivnog mehanizma, donoseći analizu i ocjenu stanja ljudskih prava u Hrvatskoj.

Godinu je obilježio najveći broj predmeta u dvadesetogodišnjoj povijesti ove institucije – njih 3021, a samo u odnosu na prethodnu godinu radi se o porastu od 63 posto. Najveće povećanje broja pritužbi i upita odnosi se na područje stambenog zbrinjavanja, postupanja policijskih službenika, prava na zdravlje odnosno zdravstveno osiguranje, provođenje ovrha, područje vlasničkih i stambenih odnosa te graditeljstva i prostornog uređenja.

I dalje je najveći broj pritužitelja iz Zagreba i središnje Hrvatske, što govori o nedovoljnoj dostupnosti Ureda građanima iz udaljenijih sredina. Kapaciteti se ureda u posljednje dvije godine smanjuju, iako  je to protivno preporukama međunarodnih i europskih institucija te usprkos istovremenom širenju nadležnosti institucije.

Ključni problemi u ostvarivanju ljudskih prava uočeni u Izvješću odnose se na problem nekvalitete i neuređenosti javne uprave u kojoj se građani osjećaju izgubljeni te prava nacionalnih manjina, kako u kontekstu otežanog povratka pripadnika srpske nacionalne manjine, tako i diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina te spore provedbe Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina. Poseban prepoznat problem predstavlja ostvarivanje socijalnih  prava građana, od problema neuređene skrbi za beskućnike i neadekvatnih socijalnih naknada do rastućih problema građana suočenih ovrhama, a pitanje kvalitete i jednake dostupnosti javne zdravstvene usluge, sve više dolazi u fokus.

Građani se najviše osjećaju diskriminiranima temeljem etničke pripadnosti ili nacionalnog podrijetla, i to u području rada i zapošljavanja.

Kontinuirane probleme koji se ponavljaju i u ovogodišnjemu Izvješću i dalje predstavljaju problem neučinkovitosti i sporosti pravosuđa, ali i problem prenapučenosti, neujednačenog postupanja i neadekvatne zdravstvene skrbi u cijelom zatvorskom sustavu.