U sklopu 2. sjednice Savjeta za ljudska prava Vlade RH održane 25. travnja 2022. pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter predstavila je Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021. koje je krajem ožujka predala Hrvatskom saboru.

Osim analize stanja ljudskih prava i jednakosti u Hrvatskoj, ono sadrži i 156 preporuka usmjerenih otklanjanju uočenih nedostataka i nepravilnosti koje dovode do povreda ustavnih i zakonskih prava građana.

Govoreći o njima, pravobraniteljica je pozdravila inicijativu Savjeta, naglasivši važnost brzog i konstruktivnog razgovara o jačanju provedbe preporuka.  Istaknula je i da je preduvjet uspješnog rada naše institucije i kvalitetna suradnja s nadležnim tijelima. Ona se, prije svega, odnosi na pravovremenu, redovitu i dvosmjernu komunikaciju s nadležnim institucijama općenito, ali i vezano za pojedinačne predmete i  preporuke iz godišnjeg Izvješća.

Pravobraniteljica Šimonović Einwalter istaknula je da je upravo Savjet za ljudska prava dobro mjesto za raspravu i razmjenu mišljenja s nadležnim tijelima i predstavlja potencijal za sustavno praćenje izvršenja preporuka navedenih u Izvješću.

U tom smislu posebno je pozdravila Zaključak kojim Savjet nadležna tijela i institucije poziva na poduzimanje svih odgovarajućih mjera i aktivnosti za uspješnu provedbu preporuka pučke pravobraniteljice, odnosno dostavljanje odgovarajućih obrazloženja ako ih nije moguće provesti na predloženi način. Njime se ujedno naglašava i potreba održavanja konstruktivnog dijaloga s institucijom pučke pravobraniteljice, kao i održavanje tematskih sjednica Savjeta oko provedbe njezinih preporuka.

U nastavku sjednice Štefica Stažnik, zastupnica Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, članovima Savjeta prezentirala je stanje u pogledu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u tijelima državne uprave i izazove u svom radu.

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021. sa svim njezinim preporukama možete pronaći ovdje.