Nakon javnog poziva za predlaganje kandidatkinja i kandidata za članove/članice Savjeta za ljudska prava, izabrani su novi članovi Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice Tene Šimonović Einwalter: Ana Horvat Vuković i Matija Miloš kao predstavnici akademske zajednice; Paulina Arbutina i Rosa Oršuš kao predstavnice nacionalnih manjina te Marija Udiljak i Melisa Skender kao predstavnice medija i Željka Leljak Gracin kao predstavnica civilnog društva.

Savjet za ljudska prava savjetodavno je tijelo koje pučkoj pravobraniteljici predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda te unaprjeđuje suradnju institucije s civilnim društvom, akademskom zajednicom i medijima. Sastaje se najmanje dva puta godišnje, pri čemu, uz navedene zadatke, također raspravlja o analitičkom i istraživačkome radu te predlaže smjernice za jačanje vidljivosti i prepoznatljivosti institucije.

Čestitamo im na izboru uz uvjerenje kako će Savjet za ljudska prava u svome novome sastavu konstruktivno doprinositi radu pučke pravobraniteljice te tako doprinijeti zaštiti i promicanju ljudskih prava u Hrvatskoj.