Prema podacima iz Vladinog Izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2020., prošle je godine u cijelom zatvorskom sustavu evidentirano devet smrtnih slučajeva. Stoga medijski napisi o smrti osam zatvorenika u Zatvoru u Zagrebu, odnosno Centru za dijagnostiku u Zagrebu, tijekom prvih devet mjeseci ove godine, izazivaju zabrinutost i zahtijevaju hitno poduzimanje mjera za detektiranje uzroka i eventualnih manjkavosti, s ciljem osiguravanja sigurnosti svih osoba lišenih slobode.

Nakon što je u siječnju ove godine objavljena vijest o smrti zatvorenika u Zatvoru u Zagrebu, na vlastitu smo inicijativu pokrenuli ispitni postupak i zatražili očitovanje Zatvora. Dodatna očitovanja zatražili smo nakon svake nove informacije o smrti zatvorenika, odnosno u ožujku, svibnju i rujnu. Podaci koje smo do sada prikupili ne uklanjaju sumnju u propuste u pojedinačnim slučajevima, no konačnu ocjenu moći ćemo dati nakon zaprimanja i analize svih očitovanja i relevantne dokumentacije, koje smo zatražili od Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave te Zatvora u Zagrebu.

Pri tom, uvjeti smještaja u Zatvoru u Zagrebu nisu odgovarajući, što se ponajviše odnosi na prenapučenost, zbog čega smo Ministarstvo pravosuđa i uprave u više navrata upozoravali na potrebu poštivanja odluke Ustavnog suda iz 2009., kojom se Vladi nalaže da u roku ne duljem od 5 godina prilagodi kapacitete Zatvora u Zagrebu potrebama smještaja istražnih zatvorenika. Istom odlukom utvrđeno je da je u tim uvjetima osobama lišenim slobode povrijeđeno ustavno pravo na čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva. U izvješćima koja smo izradili nakon obilazaka Zatvora u Zagrebu (u ulozi Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja), u više smo navrata ukazivali na neodgovarajuće uvjete smještaja, a porast prenapučenosti situaciju zasigurno dodatno pogoršava. Osim toga, u našim godišnjim izvješćima Hrvatskom saboru redovito ukazujemo na nedostatak službenika i potrebu popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u kaznenim tijelima, kako bi se povećao stupanj zaštite ljudskih prava osoba lišenih slobode i jamčila sigurnost. Epidemija COVID-19 samo je dodatno naglasila postojeće probleme, primjerice s nedostatkom službenika zdravstvene struke.

Zaključno, iako su smrti u zatvorima moguće, njihov povećan broj u jednom kaznenom tijelu i u kratkom roku svakako zahtijeva brze i učinkovite reakcije. Ukoliko nakon završetka ispitnih postupaka utvrdimo određene nepravilnosti, Ministarstvu pravosuđa i uprave obratit ćemo se s našim zaključcima i mogućim preporukama, s ciljem otklanjanja eventualnih manjkavosti i poduzimanja odgovarajućih koraka, kako bi se svim osobama lišenima slobode jamčila sigurnost kroz poštivanje temeljnih ljudskih prava.