Izvor fotografije: MUP RH

Krajem ožujka, pučka pravobraniteljica zaprimila je pritužbu s navodima o nezakonitim postupanjima policijskih službenika temeljem zapovijedi nadređenih, koju je anonimno, zbog straha od mogućih negativnih posljedica za svoju obitelj i posao, podnio policijski službenik Postaje granične policije. Pravobraniteljica je o tome odmah obavijestila DORH i zatražila provedbu odgovarajuće, učinkovite i neovisne istrage, kako bi se nedvojbeno utvrdilo radi li se o stvarnim činjenicama ili neosnovanim optužbama. Obzirom na nedostatak povratnih informacija, početkom lipnja, temeljem Zakona o pučkom pravobranitelju i Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu, pritužbu je dostavila na znanje i eventualno poduzimanje radnji iz nadležnosti Hrvatskog sabora, predsjedniku Hrvatskog sabora, kao i predsjednicima nadležnih saborskih odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Međutim, kako niti od njih još uvijek nije zaprimila povratne informacije o eventualno poduzetim radnjama na ispitivanju navoda iz pritužbe, jedina preostala institucionalna mogućnost jest obavještavanje javnosti temeljem članka 19. Zakona o pučkom pravobranitelju.

Ovom pritužbom se, naime, opisuje zapovijed rukovodećih policijskih službenika da se provode kažnjiva postupanja prema iregularnim migrantima, odnosno, navodi se kako je temeljem zapovijedi načelnika PGP i „rukovoditelja i uprave“ policijskim službenicima naloženo da sve izbjeglice i migrante vraćaju na područje BiH, i to „bez papira i bez procesuiranja“ kako ne bi bilo traga, te im uzmu novac, razbiju mobitele i bace u rijeku ili ih zadrže za sebe. Na taj način, svakodnevno vraćaju 20 do 50 osoba, a u svojem su postupanju osobito okrutni policijski službenici koji su na ispomoći iz drugih policijskih uprava i koji „tuku i otimaju“, odnosno „rade što žele bez kontrole…uz blagoslov rukovoditelja iz policijske postaje i uprave“. Navodi se i da među migrantima ima i žena i djece, a postupci se provode „prema svima isto“ te da ljudi koje dovoze iz drugih uprava dolaze iscrpljeni, ponekad i pretučeni, no policijski službenici ih „tijekom noći prebacuju na silu u Bosnu“, a znaju posezati i za oružjem.  Anonimni policajac ističe da se istovremeno srami takvog nehumanog postupanja, da ga žalosti, te da više „nema ni volje ni snage“ i moli da „ovakvo ponašanje i postupanje policije“ pučka pravobraniteljica spriječi.

Sadržaj ove, potvrđuje onaj ostalih pritužbi koje pravobraniteljica zaprima vezano za postupanja policije prema migrantima zatečenim u iregularnom prijelazu državne granice ili neposredno nakon njega, koje također obično govore o ignoriranju traženja međunarodne zaštite i nasilnom postupanju, pa čak i premlaćivanju, otuđivanju novca i ostalih vrijednosti, te vraćanju preko zelene granice bez provođenja ikakvog zakonom predviđenog postupka. S druge strane, u svojim odgovorima MUP beziznimno navodi kako su te pritužbe nesadržajne i netočne, ne poduzimajući pri tome sve razumne i raspoložive korake radi provođenja istrage i osiguranja dokaza koji se tiču spornog događaja. Upravo radi toga, a sukladno odluci Ustavnog suda iz 2014. koja naglašava kako osobe nadležne za provođenje učinkovite istrage moraju biti neovisne o onima koje su sudjelovale u spornom događaju, što ne znači samo nepostojanje hijerarhijske ili institucionalne veze, već se traži i stvarna neovisnost i nepristranost istražitelja, ova pritužba proslijeđena je DORH-u kao tijelu nadležnom za provođenje takve istrage.

Dodatno, zabrinjavajući je i navod anonimnog policijskog službenika kojim apelira na sprečavanje ovakvog postupanja u ime više svojih kolega te ističe da je realno stanje još gore od onog na koje je pučka pravobraniteljica u javnim istupima ukazivala, no da zbog straha od otkaza ne može to odbiti jer tada ne bi imao s čime prehraniti obitelj. Upravo u tom kontekstu, važno je naglasiti i da je osim samog sadržaja pritužbe, posebno osjetljiv i položaj pritužitelja, kao i svih drugih mogućih (budućih) pružatelja podataka o ovakvim nepravilnostima, posebice u kontekstu adekvatne zaštite prijavitelja, zajamčene Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je 1. srpnja stupio na snagu.