Mario Krešić imenovan je na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora, 11. travnja, za zamjenika pučke pravobraniteljice nakon čega je položio i prisegu. Imenovanje je obveza  koja proizlazi iz fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, a bit će nadležan i za opće poslove Ureda pučke pravobraniteljice.