Završna konferencija ENNHRI projekta o ljudskim pravima starijih osoba u dugoročnoj skrbi održana je 28. studenog u Bruxellesu. Na njoj su predstavljeni ključni nalazi iz projekta, kao i dodatne smjernice za provedbu pristupa utemeljenog na ljudskim pravima u dugoročnoj skrbi, namijenjene kreatorima politika, pružateljima usluga skrbi i zagovornicima prava starijih osoba. Događaj je okupio sudionike iz čitave Europe koji se bave planiranjem i pružanjem dugotrajne skrbi za starije osobe, uključujući predstavnike nacionalnih institucija za ljudska prava (NHRI), kreatore politika i pružatelje usluga skrbi.

Projekt su provodile nacionalne institucije za ljudska prava u Belgiji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Litvi i Rumunjskoj. Izvješće ENNHRI-a analizira nacionalne nalaze i identificira ključne trendove u stanju ljudskih prava vezanih uz dugoročnu skrb za starije osobe u Europi.

“Ovaj projekt pokazao je da većina pružatelja skrbi instinktivno koristi pristup usmjeren prema osobi, te da se starije tretira kao pojedince, poštujući njihovo dostojanstvo i neovisnost te razumijevajući vrijednost društvene interakcije. Međutim, nekoliko praksi izazvalo je zabrinutost, primjerice one koje se odnose na očuvanje dostojanstva, pravo na privatnost, autonomiju, sudjelovanje i pristup pravosuđu”, izjavila je predsjedavajuća ENNHR-ija i pučka pravobraniteljica Lora Vidović.

 

Osiguravanje poštivanja ljudskih prava starijih osoba u dugoročnoj skrbi u Europi izazov je s obzirom na raznolikost i zahtjeve s kojima se suočava ovaj sektor. U prosjeku, troškovi skrbi u EU su oko 1,7% BDP-a (2013), od oko 0,3% u Slovačkoj i Cipru, do 4,1% u Nizozemskoj. Očekuje se da će se prosječni izdaci povećati za čak 2,3 postotnih poena (do 4% BDP-a). “Moramo se pobrinuti da pritisak koji donose troškovi ne uklone kvalitetu i ljudska prava s dnevnog reda”, objasnila je Ciara O’Dwyer, koordinatorica projekta.

Nacionalno izvješće i priručnik možete pronaći ovdje, a izvješće ENNHRI-ja (na engleskom) ovdje.