Hrvatski sabor podržao je Izvješće pučke pravobraniteljice za 2016. godinu, u kojem se daje ocjena o stanju ljudskih prava i diskriminacije u Hrvatskoj i koje sadrži 220 preporuka za uklanjanje sustavnih nedostataka i nepravilnosti. Za Izvješće je na sjednici 27. listopada 2017. glasovalo 98 zastupnika.

Svakodnevicu građana u 2016. obilježilo je teško socijalno stanje u zemlji, zatim nejednakost pred zakonom i iznimno nepovjerenje u institucije na svim razinama, nejednak ruralni razvoj, netrpeljivost i nedostatak dijaloga u javnom prostoru, kao i tenzije usmjerene prema nacionalnim manjinama, posebice srpskoj i romskoj, te dovođenje u pitanja njihovih prava. Na sve ove probleme pučka pravobraniteljica Lora Vidović ukazivala je i ranijih godina, a za 2016. je specifična i stagnacija javnih politika – zakonodavna aktivnost bila je iznimno skromna i izostao je rad na strateškim dokumentima. Nažalost, u 2016. smo svjedočili i političkim pritiscima na neovisne institucije, poput Vijeća za elektroničke medije te na organizacije civilnog društva.

U svom obraćanju Saboru, pravobraniteljica je detaljnije govorila o poteškoćama s kojima se susreću ranjive skupine društva – siromašni i socijalno ugroženi, stariji, osobe sa zdravstvenim poteškoćama, u ruralnim područjima, pripadnici nacionalnih manjina, osobe lišene slobode i drugi. Podsjetila je i kako Ured pučke pravobraniteljice od nedavno predsjeda dvjema najznačajnijim mrežama s područja ljudskih prava i diskriminacije u Europi, što je nova međunarodna potvrda kvalitete rada institucije. Na kraju je i zahvalila svim zamjenicama, službenicima i namještenicima Ureda na poslu kojeg svakodnevno zajedno obavljaju.

Prihvaćanje Izvješća podrška je Hrvatskog sabora preporukama pučke pravobraniteljice upućenima nadležnim tijelima, a dio ih je već i proveden ili je njihova provedba u pripremi. Tako će se, primjerice, subvencije za energetsku obnovu kućanstava dodjeljivati i prema socijalnom kriteriju, kao dio borbe protiv energetskog siromaštva. Na ugrozu i kršenja ljudskih prava u ruralnim područjima trebalo bi utjecati i donošenje Strategije regionalnog razvoja, što je također bila preporuka pravobraniteljice, kao i osiguranje stručne podrške lokalnim i regionalnim jedinicama za stručnjake u pripremi ESI projekata, koja je najavljena. U skladu s preporukom čiji je cilj utjecati na smanjenje lista čekanja na zdravstvene preglede i postupke, do kraja godine predviđeno je donošenje Pravilnika o osiguranju medicinski prihvatljivog vremena za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite. Prema preporuci će se i popunjavati sistematizacija radnih mjesta u kaznenim tijelima, što bi trebalo spriječiti situacije u kojima zatvorenici propuštaju liječničke preglede jer ih nema tko na njih odvesti, ali i povećati kvalitetu provođenja sigurnosnih mjera obveznog liječenja od ovisnosti.

Dio je to od 220 preporuka pučke pravobraniteljice iz Izvješća za 2016., čija bi provedba mogla utjecati na snažniju zaštitu ljudskih prava i borbu protiv diskriminacije u Hrvatskoj.

Snimku uvodnog govora pučke pravobraniteljice u Hrvatskom saboru možete vidjeti ovdje, transkript ovdje, a čitavo Izvješće ovdje