Zbog problema u funkcioniranju sustava doniranja hrane, pučka pravobraniteljica Lora Vidović predložila je Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku više mjera za poboljšanje njegove učinkovitosti. Među njima je i preporuka Ministarstvu poljoprivrede da, izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje, propiše da se hrana donira najkasnije 48 sati prije isteka roka upotrebljivosti.

Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pravobraniteljica je preporučila izmjenu i dopunu Zakona o socijalnoj skrbi kojima bi se usluga socijalne samoposluge propisala kao socijalna usluga te osiguralo financiranje. Naime, iako je sustav doniranja hrane i rad socijalnih samoposluga donekle olakšan kroz FEAD program, ova mjera je potrebna radi osiguranja kontinuiteta njihova rada i održivosti u financiranju. Također je nužno propisati uvjete rada, odnosno izdavanje licencije za socijalne samoposluge te nadležnost kontrole/nadzora njihova rada.

Potrebno je, ukazala je pravobraniteljica, razmotriti i osnivanje centralnog posredničkog tijela koje bi pratilo i prikupljalo podatke s terena te provodilo distribuciju donacija do posrednika u regijama, u skladu s potrebama socijalno ugroženih osoba. Pri tome treba razmotriti da Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike postane nadležno za sustav doniranja hrane ili, ukoliko do promjene nadležnosti ne dođe, da se u sklopu Ministarstva poljoprivrede ustroji poseban sektor/služba.

Nadležno tijelo svakako bi trebalo u proces reguliranja doniranja hrane i rada socijalnih samoposluga uključiti predstavnike Hrvatske mreže protiv siromaštva, Platformu nevladinih udruga Mreža hrane te Hrvatsku mrežu socijalnih samoposluga, kao i sve ostale relevantne aktere.

U sklopu prijedloga ministarstvima, pravobraniteljica je podsjetila na zaključke s Okruglog stola „Doniranje hrane i siromaštvo u Hrvatskoj“, koji su u rujnu u Zagrebu organizirali Hrvatska mreža protiv siromaštva, ujedno i članica platforme Mreža hrane, te Gradsko društvo Crvenog križa, o čemu više možete doznati ovdje.