Savjetnice pučke pravobraniteljice sudjelovale su na godišnjoj Konferenciji o međunarodnoj zaštiti u Osijeku, koju su 14. i 15. prosinca 2015. organizirali Ministarstvo unutarnjih poslova, UNHCR i Hrvatski crveni križ. Uz pregled događanja u ovoj godini, cilj je bio predstaviti planove okupljenih za 2016. na području zaštite tražitelja međunarodne zaštite, osoba pod međunarodnom zaštitom kao i apatrida – osoba bez državljanstva.

Savjetnice su okupljenima predstavile aktivnosti pučke pravobraniteljice od samog početka izbjegličke krize u Hrvatskoj. One su, posebice obilasci mjesta kretanja i boravka izbjeglica i migranata te davanje preporuka na terenu, svakako doprinijele boljem odgovoru naše zemlje na izazove ove izvanredne situacije.

Predstavnica MUP-a istaknula je kako je od početka izbjegličke krize kroz tranzitne centre Opatovac i Slavonski Brod prošlo više od 501 tisuća izbjeglica te da se Hrvatska opredijelila za humani pristup bez ograde i žice na granici. Rekla je kako je u Hrvatskoj azil zatražila samo 21 osoba koja je pristigla tzv. balkanskom rutom. Naime, istaknula je, izbjeglice i migranti vrlo malo znaju o Hrvatskoj, a većina ciljano ide u druge zemlje u kojima već živi netko od članova njihovih obitelji.

Također, naglašeno je da se koordiniranim djelovanjem svih institucija, udruga i volontera, prema izbjeglicama samog od početka postupalo na human način poštujući njihova temeljna prava.

Sudionici konferencije složili su se kako je Hrvatska pokazala humani pristup i postavila visoke standarde u postupanju s migrantima i izbjeglicama. Također, zaključili su kako je izbjeglička kriza u regiji upozorila na mnoga otvorena pitanja i neriješene situacije na međunarodnom planu i u međudržavnim odnosima.

U raspravi su sudjelovali i predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva obrazovanja, UNHCR-a, UNICEF-a, centara za socijalnu skrb te predstavnici nevladinih i volonterskih udruga.