Pučka pravobraniteljica Lora Vidović i zamjenica Lidija Lukina Kezić sudjelovale su 19. i 20. lipnja 2017. na godišnjoj konferenciji Europske mreže ombudsmana (ENO), koju je u Bruxellesu organizirala europska pučka pravobraniteljica Emily O’Reilly. Konferencija je bila posvećena rastućem populizmu, posljedicama koje je na ljudska prava imao Brexit te ulozi pravobranitelja u uspješnom odgovoru na ove izazove.

“Ako je 2016. bila godina populizma, može li 2017. biti godina u kojoj ćemo ga odbaciti?”, pitala je pravobraniteljica O’Reilly u uvodnom govoru konferencije, u kojem je naglasila važnost transparentnosti institucija u izgradnji povjerenja građana u njihov rad.

“Pravobranitelji nas drže u pripravnosti – ispravljaju naše pogreške i utječu na sustavne promjene u našim politikama”, rekao je prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans na otvaranju konferencije.

Govoreći o načinima na koje je moguće uspješno odgovoriti na izazove u radu, pravobraniteljica Vidović naglasila je kako za postizanje učinka nije dovoljno poslati preporuku nadležnom tijelu, već je potrebno i biti prisutan među dionicima te inicirati dijalog. Dodala je i kako je važno biti proaktivan. „Naša je zadaća govoriti u ime onih čiji se glas ne čuje i ne trebamo čekati da nam stignu njihove pritužbe, već moramo sami pristupiti ranjivim skupinama“, istaknula je.

U završnom dijelu konferencije pravobraniteljica Vidović moderirala je raspravu o održavanju visokih standarda rada državne uprave u razdoblju smanjenih sredstava, pri čemu je kao ključan korak istaknula određivanje prioriteta.

Na konferenciji je sudjelovalo više od 90 nacionalnih i regionalnih pravobranitelja iz čitave Europe, članova Europskog parlamenta, dužnosnika EU te predstavnika raznih organizacija.