Raspravom o tome kako unaprijediti jednakost u Europi i procesu usvajanja standarda za tijela za jednakost, u Bruxellesu je 12. listopada 2023. otvorena Godišnja skupština Europske mreže tijela za jednakost (Equinet).

Godišnja skupština održana je pod predsjedavanjem pučke pravobraniteljice Tene Šimonović Einwalter dosadašnje predsjedavajuće Izvršnim odborom Equineta.

Nakon trećeg mandata pravobraniteljice Šimonović Einwalter na čelu Equineta, koja i dalje nastavlja svoj rad u ovoj organizaciji u području usvajanja standarda za tijela za jednakost, u sklopu Godišnje skupštine izabrano je i novo čelništvo organizacije, na razdoblje od dvije godine, s Patrickom Charlierom, direktorom belgijske UNIA-e, kao predsjedavajućim Izvršnim odborom.

Uz njega, članovi Izvršnog odbora su Carla Tavares, predsjednica portugalske institucije CITE, Lars Arrhenius, čelnik švedske institucije za jednakost, Sandra Konstatzky, direktorica austrijskog tijela za jednakost, Christian Veske, estonski povjerenik za jednakost, Rainer Hiltunen, finski ombudsman za jednakost, Kalliopi Lykovardi, zamjenica grčkog pravobranitelja, Rhoda Garland, malteška povjerenica za prava osoba s invaliditetom i Miha Lobnik, čelnik slovenskog tijela za jednakost.

U sklopu skupštine u članstvo Equineta jednoglasnom je odlukom primljena Ukrajinska institucija za jednakost, koju je predstavljao povjerenik ukrajinskog parlamenta za ljudska prava Dmytro Lubinets. Pridruživanje ove institucije, čiji mandat je i suzbijanje diskriminacije i zaštita jednakosti, dio je i ukrajinskog puta prema članstvu u Europskoj uniji, a doprinijet će i osnaživanju mreže.

U okviru Godišnje skupštine održana je rasprava o najnovijim događanjima vezanim uz diskriminaciju i jednakost na EU razini s posebnim osvrtom na prijedloge direktiva o standardima za tijela za jednakost.

Pučka pravobraniteljica Šimonović Einwalter vodila je ovu raspravu sa sudionicima visoke razine – povjerenicom Europske komisije za jednakost Helenom Dalli, potpredsjednikom Europskog parlamenta Marcom Angelom, kao i savjetnicom za jednakost španjolskog predsjedanja Europskim vijećem Rocio Arino Serrano, savjetnicom za jednakost nadolazećeg belgijskog predsjedanja EV-om Katarzyne Szkute i direktoricom Europskog foruma osoba s invaliditetom Catherine Naughton.

Isto tako, sljedećeg dana, 13. listopada 2023., održana je i konferencija „Druga strana zakona: provedba antidiskriminacijskog zakonodavstva“ namijenjena svim dionicima u provođenju zakona o suzbijanju diskriminacije, prije svega, pravnim stručnjacima tijela za jednakost nacionalnim i europskim zakonodavcima i organizacijama civilnog društva.

Jednakost i suzbijanje diskriminacije ključni su za razvoj svakog demokratskog društva, no preduvjet za to upravo je učinkovito provođenje zakonodavstva u području ostvarivanja jednakosti. Zaključeno je da postojeće antidiskriminacijske direktive EU-a u nedovoljnoj mjeri propisuju smjernice vezane za sankcioniranje takvih slučajeva, što je rezultiralo i time da se one vrlo različito tumače u državama članicama, ali i često nedostatno visokim sankcijama, koje ne osiguravaju u dovoljnoj mjeri da sankcije za povredu diskriminacijskog prava budu odvraćajuće, a što je uvjet iz prava EU-a.