Agencija za temeljna prava u svojemu mjesečnom biltenu o migracijama objavila je da je u devet država članica EU koje je istraživala, pronašla različito reguliranje zdravstvene skrbi za migrante. Na osnovi prikupljenih podataka iz Hrvatske, Austrije, Bugarske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Slovenije i Švedske) uočeno je da se u većini država zdravstveni pregledi provode za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, dok se tek u nekolicinizdravstveni pregledi osiguravaju svim novopridošlim migrantima. Također, u dijelu zemalja zdravstveni pregledi se provode radi detektiranja prenosivih bolesti, dok se u dijelu njih to čini i radi utvrđivanja individualnih zdravstvenih potreba i članova ranjivih skupina.. Nijedna država sustavno ne prikuplja podatke o zdravstvenom stanju novopridošlih migranata i osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, kao ni o njihovom korištenju zdravstvenih usluga. FRA podsjeća na obvezu država članica da pružaju zdravstvenu skrb bar u hitnim slučajevima pružanjem nužne pomoći u bolestima.

Prikupljeni podaci također ukazuju na brojne probleme u prihvatnim centrima kao što su ograničeno pravo na zdravstvenu skrb, praktične/administrativne prepreke, cijena tretmana i lijekova, nedostatak medicinskoga osoblja, loši sanitarni uvjeti i prenapučenost te nedostatak prevoditelja. Zdravstveni problemi koji su najviše prepoznati među migrantima su kožne infekcije, bolesti dišnoga sustava, prehlade i psihološka stanja.

Više o ovom istraživanju, uključujući i detaljnije podatke o Hrvatskoj, možete pročitati ovdje

Cijelo mjesečno FRA izvješće o migracijama u EU možete pogledati ovdje