„Poštivanje temeljnih prava u EU prošle godine bilo je stavljeno na kušnju, budući da su se pojavili napadi na mnoge slobode, prava i vrijednosti na kojima je Europa utemeljena. Europska unija i zemlje članice moraju čvrsto braniti prava koja su zakonom dana svima, bez obzira na to žive li već naraštajima u EU ili su tek došli na njezin teritorij“. Riječi su to Michaela O’Flahertya, direktora Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) povodom predstavljanja Izvješća o temeljnim pravima, u kojem se ističu izazovi i postignuća u brojnim područjima ljudskih prva diljem EU u 2015. godini.

U fokusu ovogodišnjeg Izvješća su azil i migracije, koje su obilježile godinu te je više od milijun ljudi potražilo utočište u EU-u, što je pet puta više nego 2014. Naglašava se da je ovakav razvoj situacije u mnogim zemljama članicama doveo do naglog skoka rasističkih i ksenofobnih incidenata, potaknuti strahom zbog migracija i nizom terorističkih napada. Porast rasizma i ksenofobije posebice su osjetile muslimanske i židovske zajednice, navodi Izvješće.

Teroristički napadi još su jednom skrenuli pozornost na činjenicu kako je teško postići ravnotežu između zaštite privatnosti i osobnih podataka te održavanja unutarnje sigurnosti, izvijestila je FRA. Više zemalja članica EU-a trenutno provodi izmjene zakonskog okvira za rad obavještajnih službi, što bi moglo dovesti do povećanja ovlasti kojima one raspolažu, a kojima bi se mogla narušiti prava pojedinaca, upozorili su.

Sažeto se prikazuju i analiziraju glavne promjene na području temeljnih prava u EU tijekom 2015.,  te iznose prijedlozi za djelovanje na području jednakosti i nediskriminacije, rasizma, ksenofobije i srodnih oblika netolerancije, integracije Roma, informacijskog društva, privatnosti i zaštite podataka, prava djeteta te pristupa pravdi, uključujući prava žrtava kaznenih djela.

Temeljna agencija za ljudska prava pruža donositeljima odluka na razini EU-a, kao i na nacionalnoj razini, savjete utemeljene na dokazima te time pridonosi upućenijim i usmjerenijim raspravama i politikama o temeljnim pravima.

Cijelo Izvješće FRA za 2015. možete pronaći ovdje.