Ljudska prava starijih osoba tema su oko koje su se u Seulu 15. i 16. lipnja 2016. okupili članovi Azijsko-europskog foruma (ASEM), predstavnici Ujedinjenih naroda, Svjetske zdravstvene organizacije, Svjetske organizacije rada, nacionalnih institucija za ljudska prava iz Europe i Azije, međunarodnih nevladinih organizacija, znanstvenici i mnogi drugi, na sastanku radne skupine za starije Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI) te na ASEM-ovom Stručnom forumu o pravima starijih osoba.

Tom prilikom, zamjenik pučke pravobraniteljice Mario Krešić istaknuo je kako su starije osobe jedan od prioriteta rada Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava, kojom trenutačno predsjeda pučka pravobraniteljica, a koji uključuje i promociju međunarodnih standarda i ljudskopravaškog pristupa u institucionalnoj skrbi. Govoreći o radu pravobraniteljice u nacionalnom kontekstu, naglasio je potrebu za snažnijim naporima sustava u podizanju kvalitete života starijih osoba, osiguravanjem pristupa radu, smještaju i zdravstvenoj zaštiti, kao i cjeloživotnog učenja, izvaninstitucionalne i institucionalne skrbi ili njihove socijalne uključenosti. Kako bi se to ostvarilo, nužno je starije prestati smatrati subjektima socijalne skrbi, već kao uživatelje ljudskih prava u njihovoj punini, jer im samo na taj način dostojanstvo može biti očuvano, zaključio je Krešić.

Cilj sastanaka u Seulu bio je unaprijediti suradnju te izmijeniti iskustva i dobre prakse u zaštiti ljudskih prava starijih osoba, uključujući ona s područja zdravlja ili problema poput siromaštva, socijalne isključenosti i zlostavljanja.