Europski odbor za sprečavanje rasizma i netolerancije je tijelo za ljudska prava Vijeća Europe, sastavljeno od nezavisnih stručnjaka, zaduženo za borbu protiv rasizma, ksenofobije, antisemitizma, netolerancije i diskriminacije na temelju rase, nacionalnog /etničkog podrijetla, državljanstva, vjere i jezika te odnedavno spolne orijentacije. Djeluje iz perspektive zaštite ljudskih prava, a u svijetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, dodatnih protokola i prateće sudske prakse. Uz generalne preporuke (GPR) s područja svog mandata, ECRI priprema izvješća o stanju u državama članicama VE vezano za svoj mandat, koja uključuju preporuke državama.

 

Izvješće za Hrvatsku možete pronaći ovdje.