Treće godišnje Izvješće o vladavini prava Europska komisija objavila je 13. srpnja 2022.. U njemu daje pregled trendova u cjelokupnoj Europskoj uniji, ali i u svakoj od 27 zemalja članica zasebno.  

Izvješće po prvi put donosi i posebne preporuke svakoj pojedinoj državi članici, a Hrvatskoj ih je Komisija uputila ukupno pet. Jedna od njih je i „osigurati sustavniju provedbu preporuka pučke pravobraniteljice i pružanje informacija koje zatraži“.

Time je Komisija prepoznala i među prioritete obuhvatila ulogu naše institucije u očuvanju vladavine prava, i to kroz ovo izvješće koje je osnovni instrument prevencije i ranog otkrivanja sustavnih problema.

Pet preporuka za jačanje vladavine prava u Hrvatskoj

Uz podsjećanje na obveze preuzete kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a koje se odnose na pravosuđe i antikorupcijski okvir, Komisija je Hrvatskoj uputila pet posebnih preporuka:

  1. Preispitati novouvedene periodične sigurnosne provjere koje Agencija za nacionalnu sigurnost provodi nad svim sucima i državnim odvjetnicima, osiguravajući njihov integritet na temelju drugih postojećih mehanizama, uzimajući u obzir europske standarde o neovisnosti i samostalnosti pravosuđa i tužitelja te mišljenje Venecijanske komisije.
  2. Uvesti sveobuhvatnu zakonsku regulativu u području lobiranja, uključujući osobe na najvišim izvršnim položajima, te uspostaviti javni registar lobista.
  3. Daljnje jačati okvir za pravednu i transparentnu raspodjelu državnog oglašavanja, uspostavljanjem jasnih kriterija, dobre prakse i mjera nadzora kako bi se zajamčilo učinkovito funkcioniranje novog postupka javnog natječaja za lokalne i regionalne medije.
  4. Adresirati pitanje tzv. SLAPP tužbi usmjerenih protiv novinara, uključujući rješavanje zlouporabe zakonskih odredbi o kleveti i podizanje svijesti, uzimajući u obzir europske standarde o zaštiti novinara.
  5. Osigurati sustavniju provedbu preporuka pučke pravobraniteljice i pružanje informacija koje zatraži.

Naime, vezano za našu instituciju, Izvješće Komisije navodi kako postoje izazovi u provedbi i praćenju provedbe preporuka, kao i u pristupu informacijama, u kontekstu postupanja u području iregularnih migracija, unatoč zakonskoj ovlasti i posjedovanju potrebnih ovlaštenja za pristup i tajnim podacima.

Što je godišnje Izvješće o vladavini prava?

Izvješće donosi trendove u posljednjih godinu dana (od srpnja 2021.) u četiri ključna područja:

  • pravosudni sustavi
  • okvir za borbu protiv korupcije
  • pitanje pluralizma i slobode medija
  • druga institucionalna pitanja povezana sa sustavom provjera i ravnoteža.

Posebno podpoglavlje posvećeno je institucijama kao što je naša – nacionalne institucije za ljudska prava, ombudsmani, tijela za jednakost, pri čemu Komisija ističe potrebu osiguranja sustavnih jamstava neovisnosti i adekvatnih sredstava za učinkovit rad. Također se navodi potreba da se osigura djelovanje prema zaključcima neovisnih institucija, kao važan dio sustava provjera i ravnoteže.

U Izvješću se ističe kako je ono dovršeno u vremenu novih ratnih zbivanja, odnosno ruske invazije na Ukrajinu. Navodi se i da je ono rezultat intenzivnog dijaloga s nacionalnim tijelima i dionicima u svim državama članicama, kao i da su u njegovoj pripremi analizirana ista pitanja.

Po prvi puta su dio Izvješća i posebne preporuke državama članicama, čiji je cilj potaknuti države da provedu reforme koje su u tijeku ili su tek planirane, kao i da istaknu područja u kojima su potrebna poboljšanja.

Zašto je važno štititi i jačati vladavinu prava?

Vladavina prava jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije, ugrađena u čl.2. Ugovora o EU. Ona je preduvjet za zaštitu svih ostalih vrijednosti, uključujući demokraciju i temeljna prava. Poštivanje vladavine prava neophodno je za funkcioniranje EU, a njezinu osnovu čini učinkovita sudska zaštita za koju su potrebni neovisni, kvalitetni i djelotvorni nacionalni pravni sustavi.

Europska komisija, kao tzv. čuvarica Ugovora, zbog svoje jedinstvene uloge, objavila je 2019. odluku o započinjanju čitavog niza mjera za daljnje jačanje vladavine prava u EU, a koje se mogu svrstati u tri stupa aktivnosti – promocija, prevencija i odgovor.

Da bi prevenirala te rano otkrila probleme povezane s vladavinom prava, Komisija je uspostavila ciklus revizije vladavine prava što uključuje i godišnje izvješće koje obuhvaća sve države članice.

Cjelovit Izvješće o vladavini prava možete pronaći ovdje.

Dio Izvješća koji se odnosi na Hrvatsku možete pronaći ovdje.