Equinet Europe uz potporu Ureda pučkog pravobranitelja organizira 24. i 25. listopada 2013. godine trening pod nazivom: Combating Discrimination and Promoting Equality / Engaging and Working with Duty Bearers.

Edukacija ima za cilj okupiti 45 sudionika/ca koji rade u tijelima za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti iz zemalja EUa.Oni će ovom prilikom razmjeniti iskustava i upoznati se sa učinkovitim strategijama i aktivnostima koje mogu poslužiti u poticanju javnopravnih tijela, poslodavaca, pružatelja usluga i socijalnih partnera u provedbi dobre prakse promicanja jednakosti i suzbijanja diskriminacije. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović održala je uvodno izlaganje.