Globalna pandemija koronavirusa velik je test za gotovo sve države, njihove institucije, zdravstvene i gospodarske sustave, ali ona u značajnoj mjeri predstavlja i velik izazov za svakog pojedinca. S ciljem zaštite zdravlja i života svojih građana, u skladu s obvezom socijalnog distanciranja kao jednom od najučinkovitijih mjera suzbijanja širenja virusa, mnoge svjetske vlade usvojile su mjere kojima se ograničava sloboda kretanja osoba i druga prava i slobode, što predstavlja i velik izazov u poštivanju zajamčenih ljudskih prava, kao i načela jednakosti. Uvodni je to dio bloga zamjenice pučke pravobraniteljice Tene Šimonović Einwalter, objavljenog na stranicama Europske mreže tijela za jednakost (Equinet), kojeg je, kao predsjedavateljica Izvršnog odbora Equinet-a, pripremila o utjecaju pandemije koronavirusa na jednakost te o ulozi tijela za jednakost tijekom i nakon ove pandemije.

Važno je, ističe, upozoravati da mjere koje se opravdano donose s ciljem zaštite zdravlja i života ljudi, ne smiju narušavati ili dovoditi u pitanje važnost jednakosti i nediskriminacije kao ključnih načela ljudskih prava, niti institucionalnog okvira izgrađenog za njihovu promociju i zaštitu. Naglašava i da izvanredne okolnosti nikako ne smiju i nisu umanjile važnost i pravovremenost rada tijela za jednakost jer načela nediskriminacije nisu „luksuz“ potreban samo tijekom razdoblja bez krize, upravo suprotno – u kriznim vremenima veliki broj građana suočava se s različitim oblicima diskriminacije, i to zbog dobi, zdravstvenog stanja, rase ili etničkog podrijetla, spola, invaliditeta, socio-ekonomskog statusa i drugih razloga, a pojedine skupine izložene su joj čak i snažnije nego ranije. Kako su najtežim posljedicama koronavirusa najviše izložene osobe starije životne dobi, kao i one bez pristupa adekvatnim zdravstvenim uslugama, posebno je važno zaštiti prava i potrebe tih društvenih skupina.

U Hrvatskoj smo svjedoci i velikog broja osoba koje su uslijed epidemije već ostale bez posla, kao i neizvjesnosti od budućih gubitaka radnih mjesta i umanjivanja stečenih radničkih prava. Situacija je posebno teška i osobama koje žive u riziku od siromaštva, beskućnicima ili, primjerice, pripadnicima romske nacionalne manjine koji žive u izdvojenim naseljima bez pristupa osnovnoj infrastrukturi, navela je Šimonović Einwalter.

Iako svjesni situacije da trebamo zajednički podržati sve pozitivne napore nadležnih tijela u suzbijanju širenja epidemije i jačanju povjerenja u institucije i stručnjake, važno je bez prestanka paziti da poduzete mjere, posebno kada se njima postavljaju ograničenja u ostvarivanju zajamčenih prava, ne rezultiraju neželjenim diskriminatornim posljedicama prema bilo kome.

„U ovim teškim vremenima potrebno nam je više solidarnosti i više jedinstva. Potrebno nam je više solidarnosti i jedinstva u Europi, kao i globalno. Potrebno nam je više solidarnosti i jedinstva i kao tijelima za jednakost. I potrebno nam je više solidarnosti i jedinstva kao ljudima, jer ćemo samo zajedno i na jednakim osnovama prebroditi ovu krizu“, poručuje za kraj zamjenica Šimonović Einwalter.

Cijeli blog možete pročitati ovdje.