Vladavina prava jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije i osnovni preduvjet izgradnje i očuvanja demokracije, a neodvojivo je povezana i s ljudskim pravima. Kako bi pratila stanje vladavine prava u EU i ukazala na manjkavosti u određenim državama članicama, Europska komisija pokrenula je dijalog sa širokim krugom dionika, a svoj doprinos dala je i Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI). To je učinila putem Izvješća o vladavini prava u kojem su sažete informacije članica ENNHRI-ja na ovu temu, među kojima je i Ured pučke pravobraniteljice, ali i brojne institucije iz cijele Europe.

Kao prepreke u ostvarivanju vladavine prava Izvješću posebno ističe utjecaj na neovisnost, učinkovitost i kvalitetu rada pravosuđa, kao i manjak suradnje s nacionalnim institucijama za ljudska prava te sredstava za njihov rad. Ograničen pristup sredstvima organizacijama civilnog društva, prijetnje i uznemiravanje usmjereno prema zaštitnicima ljudskih prava i medijima, ograničavanje demokratskih procedura poput javnih rasprava, neprovođenje sudskih presuda, poteškoće u pristupu besplatnoj pravnoj pomoći i borbi protiv korupcije također su dio uočenih problema na koje ukazuje Izvješće, o čemu više možete doznati ovdje.

ENNHRI zaključuje kako nacionalne institucije za ljudska prava, kao u potpunosti neovisna tijela, mogu kreatorima javnih politika pružiti detaljan uvid u stanje vladavine prava u pojedinoj zemlji, a značajnu ulogu mogu imati i u poticanju pozitivnih promjena. ENNHRI-jevo Izvješće stoga daje pregled trendova i izazova u područjima neovisnosti i učinkovitosti nacionalnih institucija za ljudska prava, rada drugih zaštitnika ljudskih prava i civilnog društva, pravosudnog sustava, medijskog pluralizma, korupcije, kao i odgovora na epidemiju koronavirusa.

Čitavo, interaktivno ENNHRI Izvješće o vladavini prava možete pronaći ovdje.