Iako ne postoji općeprihvaćena definicija energetskog siromaštva niti jedinstveni kriteriji za utvrđivanje statusa ugroženog potrošača energije, svi pokušaji definiranja ukazuju da se ovaj pojam ne poklapa uvijek i bezuvjetno s pojmom siromaštva.

Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku u RH je u 2014. 9,7% osoba živjelo u kućanstvima bez adekvatnog grijanja, 29,1% osoba u posljednjih 12 mjeseci nisu mogli redovno podmirivati režije, 66,3% je živjelo u kućanstvima kojima su ukupni troškovi stanovanja znatno financijsko opterećenje, dok za samo 2,4% ukupni troškovi stanovanja ne predstavljaju nikakvo opterećenje za kućni proračun.

Za stjecanje prave slike o stupnju energetskog siromaštva ovim podatcima trebalo bi, primjerice, pridodati i indikatore koji ukazuju na fizičke uvjete stanovanja (vlagu, plijesan), energetsku učinkovitost objekta, broj, starost i zdravstveno stanje ukućana ili njihovo sudjelovanje u aktivnostima zajednice. Međutim, iako je Socijalno akcijskim planom o razumijevanju socijalnih aspekata energetske zajednice, donesenim u ožujku 2013., predviđeno da će Ministarstvo gospodarstva utvrditi indikatore za praćenje energetskog siromaštva te definirati institucije koje prikupljaju podatke o njima, to nije učinjeno ni tijekom 2015. godine.

Više o ovoj temi, kao i o preporukama koje je pučka pravobranitelja uputila nadležnima, možete doznati u poglavlju Energetsko siromaštvo u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2015. godinu.