Edukaciju o diskriminaciji za 20 sindikalnih povjerenika iz više hrvatskih sindikata održale su prošlog mjeseca u Rijeci savjetnice pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja i Jasminka Hum Kezele te stručna suradnica pučke pravobraniteljice Nina Bobesić. Riječ je prvoj edukaciji ovakvog tipa koja je namijenjena sindikalnim povjerenicima.

Savjetnice i stručna suradnica pučke pravobraniteljice upoznale su sindikalne povjerenike s definicijom diskriminacije, kriterijima njezina utvrđenja, zakonodavnim okvirima diskriminacije, njezinim oblicima te značenjima pojedinih diskriminacijskih osnova. Osim toga, upoznale su ih i s mehanizmima zaštite od diskriminacije te odabranim primjerima pritužbi pučkoj pravobraniteljici radi diskriminacije u području rada i zapošljavanja. Sudionicima je na praktičnom primjeru pojašnjen i tijek ispitnog postupka pučke pravobraniteljice te zaključci ispitnog postupka i izrečene mjere te način praćenja njihove provedbe. Kroz odabrane slučajeve sindikalni povjerenici su upoznati s konkretnim primjerima diskriminacije u području zapošljavanja temeljem dobi, diskriminacije prilikom napredovanja temeljem etniciteta, diskriminacije na radu temeljem dobi i zdravstvenog stanja te diskriminacije na radu temeljem vjeroispovijesti, članstva u sindikatu, nacionalnog podrijetla te obrazovanja.

Sindikalnim povjerenicima prezentirana je i odabrana sudska praksa u vezi s diskriminacijom u području rada i zapošljavanja, a također i zakonski okvir sudske zaštite prava diskriminiranih osoba, vrste tužbenih zahtjeva te statistički podatci usvojenih sudskih odluka u postupcima vezanim uz diskriminaciju. U konačnici je sudionicima edukacije prezentiran prekršajni postupak radi uznemiravanja temeljem spolne orijentacije na radu, kao primjer prekršajne odgovornosti počinitelja diskriminacije prema kolegi radniku.

Na edukaciji je sudjelovalo 20 sindikalnih povjerenika iz Radničkog sindikata HZMO-a, SDLSN-a, Sindikata naftnog gospodarstva, Sindikata elektroindustrije Hrvatske, SBF-a, Nezavisnog sindikata „Socijalna pravda“, HES-a, Sindikata infrastrukture HŽ, Samostalnog sindikata uslužnih djelatnosti, Hrvatskog sindikata telekomunikacija, Sindikata željezničara Hrvatske, Hrvatskog sindikata šumarstva, Nezavisnog sindikata „Solidarnost“, NSH-a, Sindikata hrvatskih željezničara te Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. NSH i Ured pučke pravobraniteljice planiraju nastavak provedbi ovakvih edukacija sindikalnih povjerenika tijekom 2019. godine.