Kako bi bolje zaštitile ljude izložene diskriminaciji, države bi trebale povećati učinkovitost, neovisnost i utjecaj tijela za jednakost, kaže Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) Vijeća Europe u danas objavljenom setu preporuka europskim vladama.

Preporuke se temelje na postojećim dobrim praksama, a usmjerene su na elemente ključne za uspostavu i učinkovito funkcioniranje tijela za jednakost. Tako bi ona trebala biti osnovana ustavnim odredbama ili zakonima, kao zasebne pravne osobe i u svom radu biti neovisne od države i političkih stranaka.

“Tijela za jednakost imaju ključnu ulogu u unapređenju jednakosti i suzbijanju diskriminacije i netolerancije. Preporuka o općoj politici ECRI-a o uspostavljanju i djelovanju tijela za jednakost prepoznaje važnost njihovog rada i daje jasne smjernice o tome kako ih države članice Vijeća Europe mogu ojačati. Equinet podržava ovaj poziv za neovisnost i učinkovitost tijela za jednakost, s ovlastima i resursima kojima bi se osiguralo da se pravo na jednakost uistinu primjenjuje i postane svima dostupno“, naglasila je Tena Šimonović Einwalter, predsjedavajuća Europske mreže tijela za jednakost (Equinet) i zamjenica pučke pravobraniteljice. Gospođa Šimonović Einwalter predstavnica je Hrvatske u ECRI-ju, a bila je i na čelu radne skupine koja je kreirala preporuke.

Prema danas objavljenim preporukama, tijela za jednakost moraju moći: promicati ravnopravnost i spriječiti diskriminaciju, posebice provođenjem istražnih postupaka i istraživanja, podizanjem svijesti, podržavanjem dobre prakse, davanjem preporuka i doprinosom stvaranju zakona i politike, te podržati one koji su izloženi diskriminaciji i pokretati parnice u njihovo ime. Mogu imati dodatnu funkciju odlučivanja o pritužbama na diskriminaciju, donošenjem pravno obvezujućih odluka o nametanju sankcija ili donošenjem neobvezujućih preporuka.

Predsjedavajući ECRI-a Jean-Paul Lehners istaknuo je kako ljudi izloženi diskriminaciji i netoleranciji često nemaju mogućnosti, a niti resurse kako bi zaštitili svoja prava. Stoga tijela za jednakost imaju važnu ulogu u pomaganju i rješavanju njihovih problema.

Jačanje tijela za jednakost posebno je nužno uslijed izazova s kojima se u današnje vrijeme susreću građani diljem Europe, stoga Equinet pozdravlja preporuke za jačanje neovisnosti, djelotvornosti, funkcija i ovlasti istih, jer će rezultat u konačnici biti ravnopravno društvo za sve.

PREMS 020518 GBR 2567 Fiche ECRI Rec 2 A4
REC-02rev-2018-006-ENG