Povodom  Međunarodnoga dana borbe protiv rasizma, koji se diljem svijeta obilježava 21. ožujka, čelnici Odbora protiv rasizma i netolerancije Vijeća Europe (ECRI), Agencije za temeljna prava EU (FRA) i Ureda za demokratske inicijative i ljudska prava OESS-a pozvali su na ulaganje više napora u suzbijanju rasizma i diskriminacije, kako na međunarodnim, tako i na državnim te lokalnim razinama. Obvezujući se na nastavak međusobne suradnje radi postizanja što boljih učinaka, u svojoj su zajedničkoj izjavi naglasili kako su trenutno diskriminaciji najizloženiji migranti i izbjeglice te su ukazali na potrebu dosljedne primjene međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava, posebice na Rabat Plan of Action.

Direktor OSCE/ODIHR Michael Link komentirao je kako je naša građanska dužnost osuđivati zločine iz mržnje i druge manifestacije rasizma i ksenofobije te da moramo odmah i učinkovito odgovarati na netolerantna ponašanja. Christian Ahlund, direktor ECRI-ja, istaknuo je kako su protekla iskustva pokazala da demokracija može biti ugrožena i pometena u stranu kada se poslušaju zahtjevi za uskratom prava na jednakost i dostojanstvo najugroženijim skupinama, zbog čega je obeshrabrivanje i sprečavanje govora mržnje u javnome diskursu, putem ukazivanja na opasnost koju predstavlja, od izuzetne važnosti.

Zajedničku izjavu spomenutih institucija možete pronaći ovdje.