Europski odbor protiv rasizma i netolerancije (ECRI) pri Vijeću Europe objavio je preporuke za prevenciju govora mržnje te pružanje podrške onima prema kojima je on usmjeren. U preporukama se, između ostalog, potiče javne osobe na brze reakcije nakon pojave govora mržnje, a države članice Vijeća Europe na promociju samoregulative medija, podizanje svijesti o posljedicama govora mržnje, kazneno gonjenje ekstremnih primjera te uskraćivanje financijske i druge podrške političkim strankama koje se govorom mržnje služe.

„Mjere protiv govora mržnje moraju biti utemeljene, proporcionalne te ne smiju biti zlouporabljene, odnosno usmjerene protiv vjerskih uvjerenja i političke opozicije niti korištene za suzbijanje kritike politikama“, izjavio je glavni tajnik Vijeća Europe Thorbjørn Jagland, naglasivši kako je važno postići ravnotežu između borbe protiv govora mržnje i poštivanja slobode govora, izražavanja i okupljanja.

Govor mržnje zasnovan je na neopravdanim pretpostavkama da su osoba ili grupa superiorni u odnosu na druge, a potiče na nasilje i diskriminaciju. Često je najprikladniji i najučinkovitiji pristup samoregulacija javnih i privatnih institucija te medija, poput usvajanje kodeksa ponašanja uz sankcije za njegovo kršenje. Kad je to potrebno, može se pribjeći i brisanju sadržaja s interneta te otkrivanje identiteta onih koji se služe govorom mržnje, navodi ECRI.

U preporukama je istaknuta i važnost edukacije u borbi protiv zabluda i dezinformacija. „Političari, vjerske i društvene vođe imaju ključnu ulogu. Oni ne samo da trebaju izbjegavati korištenje govora mržnje, već bi mu se trebali proaktivno i javno suprotstavljati. Države bi također trebale pružiti konkretnu pomoć onima prema kojima je govor mržnje usmjeren: informirati ih o njihovim pravima, pružiti pravnu i psihološku pomoć, poticati ih da se obrate sudovima, a sve uz pomoć tijela nadležnih za suzbijanje diskriminacije i nevladinih organizacija“, rekao je Christian Ahlund, voditelj ECRI-ja.

U pripremi preporuka sudjelovala je i Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pučke pravobraniteljice i članica ECRI-ja, Odbora Vijeća Europe sastavljanog od nezavisnih stručnjaka, koji nadgledaju probleme rasizma, ksenofobije, antisemitizma, netolerancije i diskriminacije na osnovi rase, nacionalnog ili etničkog podrijetla, boje kože, državljanstva, religije i jezika.

Opću preporuku ECRI-ja br. 15. za javne politike suzbijanja govora mržnje možete pronaći ovdje, a kampanju Vijeća Europe usmjerenu protiv govora mržnje možete pronaći ovdje.