Povodom prijepora povezanih uz postavljanje ploča sa dvojezičnim natpisima u Vukovaru, koje se postavljaju u skladu sa odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i rezultatima popisa stanovništva prema kojem u Vukovaru živi više od jedne trećine građana srpske nacionalne manjine, pučka pravobraniteljica želi naglasiti kako puno poštovanje manjinskih prava treba biti sastavni dio svakodnevice, kako pripadnika manjine, tako i većine.

 

Osobito važnim smatramo osuditi diskriminatorni govor, uključujući govor mržnje, čija je pojava uz uvođenje dvojezičnosti učestala te nasilje koje neupitno slijedi. Pojedini današnji događaji i istupi u Vukovaru predstavljaju upravo širenje govora mržnje i poticanje nasilja. Podsjećamo, da je prema Ustavu RH zabranjeno i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti, a javno iznošenje stavova i koji doprinose širenju vjerske i nacionalne mržnje sankcionirano je i Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Kaznenim zakonom.

Posve smo svjesni proživljenih iskustava rata, i s tim u vezi osjećaja građana, a osobito branitelja, koji se mogu pojaviti kod postavljanja ploča s ćiriličnim natpisima. Sloboda izražavanja suprotnoga stava te sloboda javnog okupljanja, također su među  temeljnim ljudskim pravima koja predstavljaju važno obilježje demokratskoga društva.

No, načelo poštivanja ljudskih i manjinskih prava te načelo vladavine prava, u ovome slučaju trebaju imati prioritet. Razmjena stavova koja uvažava mišljenje većine, uz istovremenu snažnu zaštitu zajamčenih prava manjine, pristup je koji njeguju uređena demokratska društva, ostvarenju čijih vrijednosti teži i  Hrvatska.

Pučka pravobraniteljica

Lora Vidović