Ured pučke pravobraniteljice jedna je od 6 europskih partnerskih organizacija u provedbi projekta „Ljudska prava osoba starije životne dobi na dugotrajnoj skrbi“. Nositelj dvogodišnjeg Projekta (2015.-2017.) je Europska mreža nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava (ENNHRI), a financira ga Europska komisija. Uz Ured pučke pravobraniteljice, u Projektu sudjeluju i nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava Litve, Madžarske, Rumunjske, Njemačke i Belgije.

Cilj Projekta jest podizanje javne svijesti o potrebi poštivanja općih standarda zaštite ljudskih prava osoba starije životne dobi, s posebnim naglaskom na dugotrajnu institucionalnu skrb te jačanje kapaciteta nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava za praćenje, odnosno nadgledanje njihove primjene.

U sklopu nadgledanja, Ured pučke pravobraniteljice organizirat će obilaske domova za starije osobe, u čijem će fokusu biti zaštita ljudskih prava njihovih korisnika. Radi njihove kvalitetne pripreme, predstavnici Ureda okupili su profesionalce iz raznih segmenata sustava te u razgovoru s njima prikupili informacije o postupcima i praksama koje doživljavaju kao zadiranje u ljudska prava osoba starije životne dobi. Okupljeni su upozorili na ekonomsko zlostavljanje/iskorištavanje, koje je, uz navođenje primjera zlouporabe ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, istaknuto kao jedan od značajnijih problema. Pri sklapanju takvih ugovora, starije su osobe često iskorištene i ostavljene bez adekvatne skrbi i pravne pomoći i zaštite. Naveli su i kako se nedovoljno pažnje posvećuje zaštiti privatnosti i dostojanstva korisnika koji imaju potrebu za tuđom pomoći i njegom,  čija se higijena ponekad obavlja i u blizini posjetitelja ili drugih korisnika. Upozorili su i na  potrebu dodatne kontrole upravljanja financijskim sredstvima korisnika, posebno onih čije se mirovine uplaćuju na račun doma koji onda, nakon što namiri svoju cijenu, ostatak mirovine uplaćuje korisniku. Sudionici su kao problem istaknuli i  probleme vezane uz organiziranje i provedbu zdravstvene zaštite korisnika, nedostatnih kapaciteta domova i netransparentnih lista čekanja.

Obilasci domova za starije osobe središnja su aktivnost provedbe Projekta. Na taj će se način, stavljanjem korisnika dugotrajne skrbi u središnju poziciju, osim unaprjeđenja samog sustava, osigurati i zaštita dostojanstva i unaprijediti kvaliteta življenja korisnika usluga dugotrajne skrbi. Osnaživanjem korisnika dugotrajne skrbi i njihovih obitelji, Projekt će doprinijeti i osvještavanju pružatelja usluga o obvezi poštivanja i zaštite ljudskih prava svojih korisnika.

Uz nadgledanje tijekom obilazaka, provedba projekta uključivat će analizu nacionalnog pravnog okvira i dosadašnjih iskustava, te promociju i podizanje javne svijesti o zaštiti i poštivanju ljudskih prava osoba starije životne dobi.