U okviru projekta Najbolja iskustva iz prakse za uključenje Roma (eng. BPRI) koji financira Europska unija i provodi OSCE Ured za demokratske institucije i ljudska prava (eng. ODIHR) u Sarajevu je upriličena trodnevna konferencija u svrhu razmjene iskustava između lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i institucija za zaštitu ljudskih prava na području zapadnog Balkana o uključenju/integraciji Roma.

Ovom prilikom je pred 50-ak sudionika predstavljen Regionalni izvještaj o anti-diskriminaciji i učešću Roma u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.

U svrhu što boljeg upoznavanja sa oblicima i dobrim praksama sudjelovanja Roma u donošenju odluka na lokalnom nivou upriličen je posjet općini Lukavac kraj Tuzle gdje živi oko 1.500 Roma čiji predstavnici sudjeluju u radu općinskog vijeća, a za pitanja i probleme vezane uz romsku zajednicu općina Lukavac je u okviru BPRI projekta zaposlila mladu Romkinju kao referenticu za romska pitanja.

Kako je cilj opisanopg projekta doprinijeti uključenju Roma u društvu, pri čemu se aktivno zalaže i ured pučke pravobraniteljice, osobito kroz aktivnosti posvećene suzbijanju diskriminacije prema Romima, tijekom konferencije sa osobitim zanimanjem raspravljalo se o različitim prostupima i najboljim iskustvima iz prakse u borbi protiv diskriminacije Roma. Kao primjer dobre prakse iz Republike Hrvatske prikazano je miješanje Ureda pučke pravobraniteljice u sudski postupak utvrđivanja diskriminacije koje su dvije mlade Romkinje pokrenule protiv poslovnog objekta koji im nije odobrio zahtjev za obveznu praksu jer su romskog podrijetla, o čemu smo već ranije izvještavali.

Sljedeći sastanak Radne grupe, koji će ujedno biti posljednji unutar ovog projekta koji završava u studenom 2013. godine, najavljen je za jesen.