Zašto predškolski odgoj u Hrvatskoj nije svoj djeci dostupan pod jednakim uvjetima te koja su moguća rješenja za trenutne probleme regionalnih nejednakosti u dostupnosti i kvaliteti ranog i predškolskog odgoja – neke su od tema o kojima se raspravljalo u sklopu zajedničke tematske sjednice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora održane u srijedu 17. svibnja 2023.

Na njoj je uz zastupnike Hrvatskog sabora, predstavnike izvršne vlasti, UNICEF-a, akademske zajednice, strukovnih udruga i ostalih stručnjaka sudjelovala i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Zajednička sjednica dvaju odbora o ovoj temi organizirana je na prijedlog pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević u povodu zaključaka UN-ovog Odbora za prava djeteta iz lipnja 2022. godine u kojima se Hrvatskoj preporuča proširenje dostupnosti predškolskog obrazovanja, posebice za djecu nezaposlenih roditelja, romsku djecu i djecu s teškoćama u razvoju, kao i jačanje uloge države u smanjenju regionalnih nejednakosti u predškolskom obrazovanju, uključujući i uspostavu učinkovite organizacije mreža dječjih vrtića.

Pravobraniteljica Šimonović Einwalter istaknula je da je ova tema, prije svega, u nadležnosti pravobraniteljice za djecu, ali da pratimo ovu temu u okviru djelovanja naše institucije kao nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava i središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije u Hrvatskoj.

Što se tiče dostupnosti vrtića, kao problem je istaknula različite nejednakosti vezano za pristup predškolskom obrazovanju, uključujući regionalne nejednakosti, pri čemu su ključni problemi (ne)mogućnost upisa djece zbog nedovoljno vrtića, odnosno raspoloživih mjesta u vrtićima, ali i velike razlike u cijeni vrtića te povezano pitanje nedostupnosti vrtića temeljem imovnog stanja roditelja.

Gledajući nadalje kroz antidiskriminacijski mandat naše institucije, istaknula je problem kriterija za upis, pri čemu je jedan od problematičnijih kriterij (ne)zaposlenosti, odnosno zaposlenost oba roditelja.

Razmatrajući podatke o nezaposlenosti Roma ovaj kriterij, primjerice, dovodi do diskriminatornog učinka u odnosu na Rome. Pri tome trenutno veliki broj romske djece ne pohađa vrtiće, a poznata je važnost ranog uključivanja djece u odgojno-obrazovni sustav zbog integracije, uključujući učenje jezika, što je osobito važno za Rome i izbjeglice, odnosno migrante.

Pravobraniteljica je istaknula i kako je predškolsko obrazovanje važno  za prevenciju različitih negativnih društvenih pojava, na čemu je moguće i potrebno raditi kroz edukaciju i obrazovanje već u dječjoj dobi.

Snimku cijele sjednice možete pronaći ovdje.