Dostojanstvo i ljudska prava ne smiju se gubiti tijekom starenja, poruka je Radne skupine UN-a za starije (OEWG), koja je zasjedala u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku od 5. do 7. srpnja 2017. Glavne teme bile su nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje starijih te dobna diskriminacija.

„Prema istraživanju provedenom u 28 zemalja, svaka šesta starija osoba bila je žrtva nekog oblika nasilja, ali je tek svaka peta žrtva to i prijavila. Razlozi zbog kojih nasilje, posebice obiteljsko, ostaje neprijavljeno su brojni i kompleksni, ali znamo da se mnogi srame to učiniti, boje se osvete ili se jednostavno osjećaju bespomoćnima“, upozorila je u svom govoru pučka pravobraniteljica i predsjedavajuća Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) Lora Vidović. Istaknula je kako je potrebno uložiti snažnije napore u zaštiti ove često marginalizirane skupine, a tome bi mogla pridonijeti Konvencija o ljudskim pravima starijih osoba, za čije se donošenje ENNHRI zalaže.

NYC OEWG8 2017 1

NYC OEWG8 2017 5

 

 

 

 

 

 

O problemima koje podrazumijeva teška socijalno ekonomska situacija u kojoj žive starije osobe u Hravtskoj govorila je i savjetnica pučke pravobraniteljice Orhideja Skale Družak, a koji se pojavljuju, primjerice, pri traženju smještaja u dom. „Mjesto u privatnom domu ne mogu priuštiti, a u javnima nema dovoljno mjesta niti su kriteriji za prijem dovoljno transparentni“.

Ovo, osmo zasjedanje Radne skupine povijesno je za nacionalne institucije za ljudska prava (NHRI), koje su prvi puta imale mogućnost u njemu aktivno sudjelovati. Uz pučku pravobraniteljicu, tu mogućnost iskoristili su i predstavnici institucija iz Poljske, Njemačke i Latvije.

„Mi smo glas građana, posebice marginaliziranih, pred vladama, parlamentima i drugim donositeljima odluka, čak i pred širom javnošću. Također smo zagovaratelji boljih, inkluzivnih i održivih javnih politika koje će odražavati potrebe starijih osoba i prepoznati njihova prava. Dodatno, uloga koju imamo izvan naših granica pomaže nam u približavanju međunarodnih standarda lokalnoj razini, ali nam i pruža jedinstvenu mogućnost da međunarodnu javnost informiramo o akutnim problemima ljudskih prava. I sigurna sam da će sudjelovanje NHRI-jeva iz različitih regija svijeta na ovom sastanku unaprijediti naše djelovanje u vlastitim zemljama“, istaknula je pravobraniteljica Vidović.

Tijekom glavnog događaja na iste su teme organizirani i popratni. Tako je pravobraniteljica vodila predstavljanje izvješća ENNHRI-ja “Imamo jednaka prava – Ljudska prava starijih u dugotrajnoj institucionalnoj skrbi“, koju je organizirao ENNHRI u suradnji s delegacijom EU u Ujedinjenim narodima. O ključnim problemima govorila je i na sastanku koji su zajednički organizirali Globalni saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI) i Azijsko-pacifički forum (APF).

Iduće zasjedanje Radne skupine UN-a za starije bit će posvećeno problemima u kontekstu autonomije i neovisnosti starijih te dugotrajne i palijativne skrbi.