Epidemija je dodatno naglasila probleme u domovima za starije na koje godinama upozoravamo, a među njima je i kronični manjak stručnih i drugih radnika.

Organizacija rada u ustanovama socijalne skrbi jedan je od preduvjeta njihova funkcioniranja, posebno tijekom epidemije koronavirusa. Trenutačni Zakon o socijalnoj skrbi ne uređuje to pitanje, dok Zakon o radu ne nudi rješenja vezana uz izvanredne okolnosti.

Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi

Ovu pravnu prazninu potrebno je popuniti kako bi se i tijekom epidemije osiguralo neometano obavljanje djelatnosti i zadovoljenje potreba korisnika ustanova socijalne skrbi, što je i cilj Izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi koje je Vlada uputila Hrvatskom saboru za donošenje po hitnom postupku. Njima se omogućava privremeno upućivanje zaposlenih od jednog pružatelja socijalnih usluga drugom, preraspodjela radnog vremena i radna izolacija unutar pojedinih pružatelja socijalnih usluga.

Ograničenja prava radnika

Ove izmjene moraju biti razmjerne naravi potrebe za njima jer bi mogle znatno ograničiti prava radnika, ne samo vezanih uz njihovo radno vrijeme, mjesto rada, dnevni i tjedni odmor, već i slobodu kretanja, jer se uvodi mogućnost nalaganja radne izolacije. Pri tome, potrebno je uže i jasnije definirati okolnosti u kojima se ove mjere mogu naložiti, jer bi inače u praksi mogle dovesti i do ograničavanja prava i sloboda radnika i u situacijama koje to nužno ne zahtijevaju.

Nisu predviđeni ni jasni kriteriji o tome kojem se radniku i u kojim okolnostima može naložiti radna izolacija niti je jasno odnosi li se na dnevni i/ili tjedni odmor, pa je opravdanost i pravna valjanost ove mjere upitna. Njome se ograničava sloboda kretanja radnika i to potencijalno proizvoljnom odlukom poslodavca, bez obzira što je za istu formalno potreban i pristanak samog radnika.

Poboljšanje usluge jednima, na štetu drugih?

Premještaj bi trebao osigurati kvalitetnu skrb kod pružatelja socijalnih usluga kod kojih je prisutna zaraza virusom, što bi moglo ići na štetu korisnika o kojima inače skrbe. Tako bi nepokretni korisnici doma, čije su njegovateljice upućene na rad kod drugog pružatelja usluge smještaja, mogli dulje čekati na njegu, hranjenje i presvlačenje, uz povećani rizik od dekubitusa i infekata.

Potreban novi, cjeloviti Zakon o socijalnoj skrbi

Odvajanje sredstava za socijalna prava je ulaganje, koje dugoročne nosi niže troškove. Iako je pozitivno što će se ova pravna praznina popuniti, potrebno je čim prije donijeti novi, cjeloviti Zakon o socijalnoj skrbi, koji nadležno ministarstvo najavljuje već niz godina. Nažalost, Zakon je ove godine povučen iz procedure jer je, kako je Vlada navela u mišljenju na Izvješće pučke pravobraniteljice za 2019., procijenjeno da bi njegovo donošenje i provedba proizveli značajno povećanje fiskalnog učinka.