Omogućavanje samo određenim profesijama da koriste mjere aktivne politike zapošljavanja otvara osnovanu sumnju na diskriminaciju temeljem obrazovanja, zbog čega je Ured pučke pravobraniteljice uputio upozorenje Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Riječ je o mjerama „Potpora za zapošljavanje i stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ i „Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg iskustva 30+“ koje su, prema Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini (Hrvatski zavod za zapošljavanje), namijenjene isključivo profesijama vezanima za socijalnu skrb, obrazovanje i zdravstvo.

Naime, mjere poticanja zapošljavanja posebno osjetljivih skupina građana mogu biti i jesu legitimni cilj kojim se može opravdati nejednako postupanje. Međutim, neprihvatljivo je da su one dostupne samo određenim profesijama, čiji se odabir ne temelji na čvrstim pokazateljima iznadprosječno teškog položaja na tržištu rada. Drugim riječima, eventualno favoriziranje pojedinih profesija mora biti utemeljeno na analizi stanja na tržištu rada i uz uvažavanje svih relevantnih pokazatelja.

Dodatno, u Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2018. do 2020. koje je usvojila Vlada, više je puta istaknuto kako su one usmjerene na sve nezaposlene osobe, bez isticanja određenih profesija. Isto vrijedi i za dokument „Paket mjera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini s naglaskom na izmjenama u odnosu na 2017.“, u kojem su sve mjere razrađene. Također, iz ovih dokumenata nije vidljiva ovlast HZZ-a da dopunjuje kriterije za korištenje mjera i sužava krug potencijalnih korisnika samo na određene profesije. Na kraju, potpore za zapošljavanje moraju biti dostupne svim korisnicima pod jednakim uvjetima, jer su najvećim dijelom financirane iz sredstava Europskih strukturnih fondova, pa podliježu obvezi primjene horizontalnih načela – promicanju uključivosti, jednakih mogućnosti, ravnopravnosti žena i muškaraca te zabrani diskriminacije.

Uz upozorenje o osnovanoj sumnji u diskriminaciju, Ministarstvu je predloženo i usklađivanje navedenih kriterija sa Smjernicama, Paketom mjera i horizontalnim načelimačime bi se korištenje ovih mjera omogućilo svim dugotrajno nezaposlenim osobama koje ispunjavaju druge propisane uvjete.

Više detalja možete pronaći u upozorenju u privitku.