HIV pozitivni pacijenti su zbog stigme koja prati njihovo zdravstveno stanje ponekad izloženi predrasudama, što može dovesti do kršenja njihovih prava i diskriminacije u području zdravlja. Potvrđuju to i pritužbe kojima su nam se HIV pozitivni pacijenti obratili jer im je odbijeno pružanje zdravstvene usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja, otežan prijem u zdravstvenu ustanovu i prekršeno pravo na povjerljivost podataka o njihovom zdravlju.

Ovakvo postupanje zadire u pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu zdravstvenom stanju koje je zajamčeno Zakonom o zaštiti prava pacijenata, u skladu s opće prihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima te u najboljem interesu pacijenta. Kako je upravo HIV pozitivan status bio razlog nejednakog postupanja, ustanove smo upozorili da je riječ o diskriminaciji temeljem zdravstvenog stanja i preporučili im dodatne edukacije zaposlenika o mjerama zaštite od HIV infekcije, kao i o definiciji, pojavnim oblicima te posljedicama diskriminacije. Time bi se moglo spriječiti slične situacije u budućnosti, a time i sudski postupci, uključujući i za naknadu štete žrtvama.

Potrebno je i da Ministarstvo zdravstva poduzme mjere kako bi se HIV pozitivnim pacijentima osiguralo pravo na privatnost i jednaka zdravstvena zaštita kao i drugim pacijentima, što je i preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2019. Više o ostalim primjerima diskriminacije u području zdravlja iz Izvješća možete doznati ovdje.

Diskriminacija je zabranjena Zakonom o suzbijanju diskriminacije koji je na snagu stupio 2009., a kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije određena je upravo institucija pučkog pravobranitelja. Svi koji misle da su i sami bili u nepovoljnijem položaju zbog zdravstvenog, ali i imovnog stanja, dobi, nacionalnog podrijetla ili neke druge karakteristike navedene u Zakonu, i to ne samo u području zdravlja, već i rada, zapošljavanja, obrazovanja i drugih područja propisanih Zakonom, mogu nam se obratiti na jedan od kontakata.