Opća skupština UN-a proglasila je  razdoblje od 2015. do 2024. Međunarodnim desetljećem osoba afričkog podrijetla, navodeći potrebu jačanja nacionalne, regionalne i međunarodne suradnje u odnosu na pravo ovih osoba na potpuno sudjelovanje u gospodarskom, društvenom, kulturnom, građanskom i političkom životu, te puno i ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima društva.

Kao što je proglasila Opća skupština, tema Međunarodnog desetljeća je “Ljudi afričkog podrijetla: priznanje, pravda i razvoj”.

Drugi regionalni sastanak, ujedno prvi koji se odnosi na Europu, otvorio je 23 studenog Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein istaknuvši potrebu da se prepozna i višestruka i intersekcionalna diskriminacija, primjerice, žena u području zdravlja.

 

Drugog dana sastanka govorila je Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pučke pravobraniteljice i predsjedavajuća Europske mreže tijela za jednakost (Equinet). Tom prilikom predstavila je i Equinet-ovo  Izvješće o rasnoj ili etničkoj diskriminaciji u Europi u kojem se navodi da tijela primjećuju porast rasne diskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje temeljem rasnog ili etničkog podrijetla, objavljeno 2016. godine. Istaknula je kako zakonodavstvo EU daje dobar pravni okvir za borbu protiv rasne diskriminacije, ali ga je potrebno bolje implementirati. Ujedno je navela osam preporuka za uspješniju borbu protiv diskriminacije: prikupljanje podataka; kreiranje mjera pozitivne akcije; podizanje svijesti o diskriminaciji; edukacija; trening profesionalaca; strateška litigacija; jačanje udruga i tijela za jednakost; te suradnja. Kao poseban problem istaknula je institucionalnu diskriminaciju osoba afričkog  podrijetla te pojave višestruke diskriminacije odnosno intersekcionalnosti. Naglasila je i  neprijavljivanje diskriminacije kao i razloge zbog kojih se ista ne prijavljuje nadležnim institucijama.

Glavni ciljevi Međunarodnog desetljeća su promicanje poštivanja, zaštite i ispunjenja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba afričkog podrijetla, kako je priznato u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima; promicanje većeg znanja i poštovanja različitog naslijeđa, kulture i doprinosa osoba afričkog podrijetla u razvoju društava; usvajanje i jačanje nacionalnih, regionalnih i međunarodnih zakonskih okvira sukladno Durbanskoj deklaraciji i programu djelovanja.B Međunarodnoj konvenciji o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i osiguravanje njihove potpune i učinkovite provedbe.

Tena UN4

Tena UN3