Raznolikost vjerskih zajednica jedno je od bogatstava pluralističkog društva, a sloboda vjeroispovijedi zajamčena je Ustavom i međunarodnim dokumentima iz područja ljudskih prava. Na to nas podsjeća i Dan vjerske slobode, koji se u Hrvatskoj obilježava zadnje subota siječnja.

Sloboda vjeroispovijedi uključuje slobodu svake osobe da vjeruje, promijeni vjeru te da izražava svoje intimno vjersko uvjerenje, pojedinačno ili u zajednici s drugima, kao i pravo nereligioznih osoba da ne vjeruju ili svoje vjerovanje i dalje traže.

Dodatno, zabrana diskriminacije temeljem vjere znači da nitko ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj ili uznemiravan zbog svojih religioznih uvjerenja, kao niti zbog činjenice da ne vjeruje ili pak svoju vjeru traži. Više o diskriminaciji temeljem vjere i slobodi vjeroispovijedi u Hrvatskoj možete doznati ovdje.

Dan vjerske slobode utemeljila je Međunarodna udruga za vjersku slobodu (IRLA), nevladina organizacija sa savjetodavnim statusom u UN-u, UNESCO-u i Vijeću Europe.