U povodu Dana vjerske slobode koji se u Hrvatskoj obilježava posljednje subote u siječnju, Udruga za vjersku slobodu 26. siječnja 2023. održala je svečanu skupštinu pod geslom „Sanjajmo svijet bez podjela“ na kojoj je sudjelovala i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Na svečanoj skupštini uručene su nagrade osobama koje su osobito doprinijele ekumenskom i međureligijskom dijalogu u Hrvatskoj, a ove godine pripale su riječkom nadbiskupu Mati Uziniću i predsjedniku Hrvatskog helsinškog odbora Ivanu Zvonimiru Čičku.

Govoreći o vjeri i ljudskim pravima pravobraniteljica je istaknula kako je pravo na slobodu vjeroispovijedi jedno od temeljnih ljudskih prava svake osobe, a koje je u Hrvatskoj zaštićeno Ustavom, međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima te zakonski. Ono podrazumijeva pravo svake osobe da javno iskazuje i prakticira svoju vjeru ili drugo uvjerenje, da ju promijeni, ali i pravo nereligioznih osoba da ne vjeruju, ili da svoje vjerovanje traže. Poštivanje vjere i vjerskog uvjerenja te pripadnika svih vjerskih zajednica i osoba koje ne pripadaju niti jednoj vjeri pokazuje zrelost društva, njegov pluralizam i stupanj demokratskog razvoja.

Pravo na vjeru blisko je povezano i sa zabranom diskriminacije temeljem vjere ili uvjerenja, koja je također zabranjena Ustavom RH,  pravom EU-a, međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima te zakonski, primarno Zakonom o suzbijanju diskriminacije. Ovaj zakon tako štiti od nepovoljnog postupanja temeljem vjere ili uvjerenja sve fizičke i pravne osobe, u svim područjima života.

Istovremeno, osobito je složeno, ali i potrebno, govoriti o odnosu vjere ili uvjerenja kao ljudskog prava te kao osnove diskriminacije i drugih ljudskih prava te drugih osnova suzbijanja diskriminacije i drugih identiteta. U takvim situacijama nerijetko su još uvijek prisutni zidovi i nerazumijevanje, na čemu moramo svi zajedno raditi, svatko iz svoje pozicije i mogućnosti djelovanja.

Potrebno je osvijestiti i pitanje intersekcionalnosti – kada je netko istovremeno pripadnik ili pripadnica više skupina, pa i onih koje se ponekad doživljavaju kao inkompatibilne. Put naprijed prema većem uvažavanju i razumijevanju trebao bi biti dijalog, poštivanje različitosti te inzistiranje na jednakopravnosti, neovisno o tome kojoj skupini ili skupinama pripadamo.

U tom smislu prenosimo poruku koju je nadbiskup Uzinić dao na svečanoj sjednici u svom govoru “Sloboda vjere i nevjere u suvremenim krizama kolektivnih identiteta” istaknuvši kako smatra da je širenje područja slobode vjere i nevjere, prostora slobode življenja vlastitog identiteta potrebno, posebno „u svjetlu suvremenog naglašavanja raznih identiteta kojima pripadamo”.

Inače, Dan vjerske slobode utemeljila je Međunarodna udruga za vjersku slobodu (IRLA), nevladina organizacija sa savjetodavnim statusom u UN-u, UNESCO-u i Vijeću Europe.

Više o slobodi vjeroispovijedi i diskriminaciji temeljem vjere u Hrvatskoj možete doznati ovdje.