Ove godine deseta je obljetnica odluke Hrvatskog sabora kojom se 6. lipnja obilježava kao Dan prava osoba s duševnim smetnjama

Cilj Dana prava osoba s duševnim smetnjama podizanje je razine javne svijesti o ovoj iznimno ranjivoj društvenoj skupini, često suočenoj s mnogim predrasudama i stigmatizacijom, a samim time i većim rizikom od socijalne isključenosti i kršenja njihovih prava te mogućem ponižavajućem ili neljudskom postupanju.

Primjerice, čak četvrtina ispitanika koja je sudjelovala u istraživanju naše institucije o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije iz 2016. rekla je kako bi im bilo neugodno raditi s kolegom koji je osoba s duševnim smetnjama.

Pritužbe koje smo zaprimali tijekom 2021. godine odnosile su se na prisilno zadržavanje osoba s duševnim smetnjama i njihov smještaj u psihijatrijske ustanove, kao i na nedovoljnu informiranost o njihovom pravnom statusu, liječničkim dijagnozama, odnosno neostvarivanje prava na potpunu obaviještenost. O tome smo, u sklopu analize ocjene stanja ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama kojima je ograničena sloboda kretanja, izvijestili Hrvatski sabor u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021.

Kako neke psihijatrijske ustanove i dalje ne ispunjavaju sve propisane uvjete smještaja, primjerice, pojedine prostorije poput kupaonica i sanitarnih čvorova su u lošem stanju, a pacijentima zbog prostornih nedostataka tijekom pandemije nije bio omogućen ni svakodnevni boravak na svježem zraku, u Izvješću smo nadležnom Ministarstvu zdravstva preporučili usklađivanje uvjeta smještaja s važećim međunarodnim i nacionalnim standardima. I nedostatak prostora za smještaj maloljetnih neubrojivih osoba bio je jedan od izazova tijekom 2021. godine, koji se rješavao kroz pojedinačne slučajeve, a zajedničkim naporima svih pravobraniteljskih institucija pronađeno je sustavno rješenje njihovog prisilnog smještaja.

Isto tako, problem i dalje predstavlja nepravilna primjena mjera prisile prema pacijentima pa smo preporučili i sustavno provođenje edukacija zdravstvenih radnika o pravima osoba s duševnim smetnjama i primjeni mjera prisile te vođenju odgovarajuće evidencije o njihovoj primjeni na svim psihijatrijskim odjelima.

Naime, tijekom nenajavljenih terenskih obilazaka utvrdili smo da se mjere prisile često koriste na neprimjeren način, primjerice, bez prethodne primjene odgovarajućih de-eskalacijskih tehnika. Neka postupanja tijekom primjene mjera prisile čak mogu predstavljati i ponižavajuće i/ili nečovječno postupanje, što se odnosi, primjerice, na stavljanje pelena sputanim pacijentima koji nisu inkontinentni ili njihovo neopravdano dugotrajno sputavanje.

Detaljniju analizu i ocjenu stanja vezano za ovo područje možete pronaći u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021.