Očuvanje prirode i okoliša najviše su ustavne vrednote, a država je dužna osigurati uvjete za zdrav okoliš. Prilika za podsjetnik na ove vrijednosti i obveze međunarodni je Dan planeta Zemlje koji se obilježava 22. travnja svake godine.

Zabrinutost za okoliš i zdravlje građani učestalo iskazuju pučkoj pravobraniteljici, pritužujući se i kako im nadležne institucije često ne odgovaraju, ili to čine kasno ili nepotpuno dok se problemi na koje upozoravaju uglavnom ne rješavaju, čak i kada se utvrde nepravilnosti, jer sankcije nisu predviđene ili se ne provode. Upozorila je na to pučka pravobraniteljica u Izvješću za 2016. godinu, u kojem je kao probleme istaknula i nedostatnu primjenu Arhuške konvencije uslijed šutnje uprave, dugotrajnosti postupaka, neučinkovitosti sudske zaštite te nedostatnih mehanizama zaštite okoliša.

U cilju učinkovite zaštite okoliša, prirode i ljudskog zdravlja, nužno je sustavno integrirati okolišnu politiku u druge sektorske politike te ojačati suradnju tijela za zaštitu okoliša i energetike s tijelima nadležnima za zdravstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, promet i infrastrukturu, gospodarstvo, poljoprivredu, turizam te ostala područja čije djelatnosti utječu na okoliš ili se događaju u okolišu. Na taj način bi se ustavne vrednote očuvanja prirode i okoliša dovele u ravnopravan odnos s interesima gospodarskog razvoja, što predviđa održivi razvoj.

Također, nužno je uvesti obvezujuću procjenu utjecaja na zdravlje (HIA) prije planiranja i izgradnje velikih industrijskih i drugih infrastrukturnih objekata, kao i za postojeće objekte. Uz daljnje jačanje ekološke svijesti i razvoj zdravstvene ekologije, što prije se trebaju poduzeti razmjerne mjere zaštite prava, a posebice zdravlja građana koji žive u blizini odlagališta otpada koji rade mimo kapaciteta i propisa, sve do iznalaženja trajnog rješenja sukladno novom Planu gospodarenja otpadom.

Sve preporuke pučke pravobraniteljica za snažniju zaštitu okoliša i prirode i poštivanje prava na zdravlje možete pronaći ovdje.