U spomen na začetke suvremenog pokreta za okoliš iz ranih 70-ih godina prošlog stoljeća, kao i usvajanje Programa za promociju održivog razvoja (Agenda 21) na Konferenciji UN-a 1992. godine u Rio de Janeiru, svakog 22. travnja obilježava se Dan planeta Zemlje.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja je „Investirajte u naš planet“, kako bi se pojedince, gospodarstvenike i vlade širom svijeta potaklo na ulaganja u tehnologije i prakse za što uspješnije rješavanje mnogih problema u ovom području.

To se, prije svega, odnosi na učinkovito odgovaranje na izazove povezane sa zagađenjem, uništavanjem staništa i smanjenjem bioraznolikosti te krizom uzrokovanom klimatskim promjenama. Takav odgovor je moguć osmišljavanjem i provođenjem učinkovitih javnih politika nužnih za transformaciju i izgradnju održivih „zelenih“ gospodarstava. Nažalost, one postojeće još uvijek nedovoljno odgovaraju na sve trenutne izazove, mnogim institucijama zaduženim za njihovu provedbu nedostaju potrebni kapaciteti, a i cjelokupni proces na svjetskoj se razini još uvijek provodi vrlo nedosljedno, na što je u svom izvješću „Pravo na čist, zdrav i održiv okoliš: Netoksičan okoliš“ upozorio i posebni izvjestitelj UN-a za ljudska prava i okoliš David Boyd.

U Ustavu RH pravo na zdrav život, odnosno pravo na zdrav okoliš odavno je prepoznato. Bitni pozitivni korak na međunarodnoj razini dogodio se u listopadu prošle godine kada je Vijeće za ljudska prava UN-a usvojilo rezoluciju kojom je pravo na čist, zdrav i održiv okoliš prepoznato kao ljudsko pravo. Sve države pritom su pozvane na suradnju u njegovoj implementaciji, a u tom kontekstu je i dodatno razrađivanje ustavnog prava na zdrav život i zdrav okoliš zakonima i drugim propisima, jedna od naših preporuka Vladi RH iz područja zaštite okoliša u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021. Osim toga, preporučili smo i donošenje pravilnika o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša, unaprjeđenje sustavnog nadzora i osiguravanje stručnih kapaciteta za učinkovit nadzor speleoloških objekata, kao i dodatne edukacije sudaca iz okolišnog prava.

Pravo na zdrav život i zdrav okoliš je jedno od važnih područja postupanja institucije pučke pravobraniteljice, a prošle smo godine postupali u ukupno 134 novo otvorena predmeta vezana uz zaštitu okoliša, odnosno uz ovo pravo i njegov utjecaj na zdrav život. Oni se odnose na onečišćenje zraka, vode, tla, morskog okoliša, nepropisno gospodarenje otpadom, nedovoljnu zaštitu od buke i svjetlosnog onečišćenja, devastaciju zaštićenih područja, sumnju na pretjerano neionizirajuće zračenje baznih stanica mobilnih operatera i događaje uvjetovane klimatskim promjenama.

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021. možete pronaći ovdje.

 

DODATNE INFORMACIJE:

  • Institucija je prošle godine Hrvatskom saboru predala i Posebno izvješće o pravu na zdrav život, koje možete pronaći ovdje (interaktivna verzija) i ovdje (PDF)